ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

දළදා වැඳීමට පෙරුම් පුරන දලයි ලාමා

ශ්‍රී ලංකාවේ සහ ඉන්දියාවේ බෞද්ධ භික්ෂූන් අතර හමුවක් මාර්තු මස දහනව වැනිදා නව දිල්ලියේ දී ආරම්භ විය.

දින දෙකක් පැවති එම හමුවේ විශේෂ අවස්ථාවක් වුනේ ටිබෙට් බෞද්ධ නායක දලයි ලාමා හිමියන් ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ භික්ෂූන් හමු වීමයි.

එම හමුවට ශ්‍රී ලංකාවේ නිකායත්‍රය වෙනුවෙන් සහභාගී වූ මහනා හිමිවරුන් ඇතුළු මහා සංඝ රත්නය දලයි ලාමාට ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයක් සඳහා ආරාධනා කළ බවයි වාර්තාවන්නේ.

එය සතුටින් පිළිගත් දලයි ලාමා තම මරණයට පෙර දළදා මාලිගාව සහ ශ්‍රී මහා බෝධිය වඳ පුදා ගැනීම සිය ප්‍රාර්ථනාව වන බව ප්‍රකාශ කළ බවයි නව දිල්ලි සමුළුවේ දී උන්වහන්සේ හමු වූ ශ්‍රී ලංකා මහාබෝධි සමාගමේ සභාපති බානගල උපතිස්ස හිමියන් පවසන්නේ.

නව දිල්ලියේ ඉන්දු- ශ්‍රී ලංකා භික්ෂු හමුවේදී දලයි ලාමා හමු වීමෙන් අනතුරුව බීබීසිය සමඟ සාකච්ඡාවකට එක් වූ ශ්‍රී ලංකා මහාබෝධි සමාගමේ සභාපති බානගල උපතිස්ස හිමියන්ට මෙහිදී ඔබට සවන් දිය හැකිය.