ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

වකු ගඩු රෝගය සම්බන්ධ රෝහලක් චීනයෙන්

ජනතාවගේ එදිනෙදා ජීවන තත්වය ඉහල නැංවීම සඳහා සුවිශේෂී ආයෝජන කිරීමට චීනය එකඟ වූ බව ජනාධිපතිවරයා සමඟ චීනයට ගොස් සිටින පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිවරයා ප්‍රකාශ කරයි.

විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍ය, හා කෘෂි කර්ම ක්ෂේත්‍රවල ආයෝජන ආරම්භ කිරීමට චීනය එකඟවූ බව පැවසූ ඔහු වකු ගඩු රෝගය සම්බන්ධ සුවිශේෂී රෝහලක් ඉදි කිරීමට චීනය ක්‍රියා කරන බව පැවසුවේය.

තාක්ෂණ සහ පර්යේෂණ ක්ෂේත්‍රවල විද්‍යාඥයන් පුහුණු කිරීමට චීනය ඉදිරිපත් වූ බව පැවසූ ඇමතිවරයා වසරකට ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් 3000 ක් පමණ විද්‍යාඥයන් හැටියට පුහුණු කිරීමට චීනය බාර ගත් බව ප්‍රකාශ කළේය.

නව රජය අනුගමනය කරන ක්‍රියා මාර්ග ගැන සුබ පැතූ චීන ජනාධිපති ෂි ජින්පින්, විශේෂයෙන් චීනයත් දූෂණයට එරෙහි ක්‍රියාදාමයක් දියත් කොට ඇති නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ අත්දැකීම් තේරුම් ගැනීමට හැකි බව සඳහන් කළ බවයි ඔහු ප්‍රකාශ කළේ.

මෙතෙක් කල් පැවතී යටිතල පහසුකම් නැංවීමේ ක්‍රියාවලියෙන් ඔබ්බට ගිය සමාජ ආර්ථික දියුණුව පදනම් කර ගත්, දැනුම පදනම් කර ගත් ක්‍රියාවලියක් මුල් කර ගත්, ක්‍රියාවලියක් වෙනුවෙන් චීනය ආයෝජනය කරන බවයි පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිවරයා පැවසුවේ.