ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අපේ පාරෙත් විදුලියෙන් දුවන කාර්

ඉන්ධන පාවිච්චිය අවම කර ගැනීමට ලෝකය දරන උත්සාහයේ නව දිගුවක් වන්නේ විදුලි බලයෙන් දිවෙන රථ වාහන පාවිච්චිය වැඩි කර ගැනීමයි.

යුරෝපයේ සහ ඇමෙරිකාවේ එක්තරා ප්‍රමාණයකට ඒ සඳහා දැනටමත් පහසුකම් සලසමින් පවතින අතරවාරයේ ශ්‍රී ලංකාවත් ඒ දෙසට යොමු වීමේ පියවර ගනිමින් ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

ඒ අනුව විදුලි බල ශක්තියෙන් දිවෙන මෝටර් රථ බල ගැන්වීමේ පළමු මධ්‍යස්ථානය කොළඹ ,ටිකල් පාරේ ස්ථානයක විවෘත කරනු ලැබ ඇත.

පොසීල දහනය නිසා ඇති වෙන පරිසර හානිය විදුලි බල ශක්තියෙන් දිවෙන මෝටර් රථ හඳුන්වා දීමත් සමඟ අවම කර ගත හැකි බවයි පැවසෙන්නේ.

එහෙත් ඊට අවශ්‍ය විදුලි බලය නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ ගල් අඟුරු දහනය මගින් නම් විදුලි බල ශක්තියෙන් දිවෙන මෝටර් රථ මගින් ලද හැකි ප්‍රතිපලය පිළිබඳව ගැටළු මතු වෙන බවයි පරිසරවාදී මාධ්‍යවේදී හෙමන්ත විතානගේ පෙන්වා දෙන්නේ.

දැන් සංවර්ධිත ලෝකයේ බොහෝ රටවල දුම්රිය ධාවනය කෙරෙන්නේ විදුලි බලයෙනි.