නැගෙනහිර පළාතේ යුද සැමරුම්

ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් යුද සමයේ අවසාන භාගයේ දී ඝාතනයට ලක් වූ අය සිහි කිරීම සඳහා ‘මුල්ලිවයික්කාල් අනුස්මරණ,’ උත්සව මෙවර නැගෙනහිර පළාතේ ප්‍රදේශ කීපයක ද සංවිධානය කර තිබුණි.

පසුගිය වසරවල දී නැගෙනහිර පළාතේ දෙමළ ජාතික සංධානය සංවිධානය කල උත්සව සුළු වශයෙන් පැවති අතර මෙවර ස්ථාන කීපයකම අනුස්මරණ උත්සව සංවිධානය කර තිබීම විශේෂයක් විය.

මෙම අනුස්මරණ උත්සවවල දී යුද්ධ කාලයේ දී අකාලයේ ජීවිතක්ෂයට පත් වූ තම ඥාතීන් සිහි කර පහන් දල්වා විශේෂ යාඥා මෙහෙයන් ද සිදු කරන ලදී.

ආගමික සිද්ධස්ථානවල ද විශේෂ යාඥා සහ දන්දීම් සංවිධානය කර තිබුණි.

අනුස්මරණ උත්සව සඳහා දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු, නැගෙනහිර පළාත් සභා ඇමතිවරු සහ මන්ත්‍රීවරු ද සහභාගී වී සිටියහ.

මඩකලපුව වාකරෙයි ප්‍රදේශයේ දෙමළ ජාතික ජනතා පෙරමුණ ද, අනුස්මරණ උත්සව සංවිධානය කර තිබුණි.

නැගෙනහිර විශ්ව විද්‍යාලයේ වන්තාරුමුලේ පීඨයේ ද අනුස්මරණ උත්සවයක් සංවිධානය කර තිබුනත් ඊට එරෙහිව පොලිසිය අධිකරණ නියෝගය ලබාගෙන තිබීම හේතුවෙන් උත්සවය අවලංගු කෙරුණ බවයි වාර්තා වන්නේ.