ශ්‍රීලනිපයට තනිවම දිනන්න බැහැ -වාසුදේව

Image caption 'සන්ධානය උඩ තමයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ජයග්‍රහණය කරන්නේ.'

සන්ධානයෙන් ඉවත් වී තනිවම තරඟ කිරීමට තීරණය කළහොත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂයට ඉදිරි මැතිවරණය ජය ගැනීමට නොහැකි බව වාසුදේව නානායක්කාර හිටපු අමාත්‍යවරයා පවසයි.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජයග්‍රහණය පවතින්නේ සන්ධානය මත බවත් ඉන් ඉවත් වී තරඟ කිරීමට තීන්දු කරන්නේ නම් එය ‘ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂයේ ජයග්‍රහණය නොපැතීමක්’ බවයි ඔහු කියා සිටියේ.

‘ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට වෙනම තරඟ කරන්න බැහැ සන්ධානය නැතිව. සන්ධානය උඩ තමයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ජයග්‍රහණය කරන්නේ. ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සන්ධානයෙන් පිටව තරඟ කරන්න තීන්දු කරනවයි කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජයග්‍රහණය නොපැතීමක්.’ හිටපු අමාත්‍යවරයා බීබීසීය සමඟ සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින් පැවසීය.

හිටපු ජනාධිපතිවරයා

සන්ධානයේ පක්‍ෂ නායකයන්, සන්ධානයේ නායකයා වන වත්මන් ජනාධිපතිවරයා හමු වූ නමුත් ඉදිරි මැතිවරණ කටයුතු සඳහා හිටපු ජනාධිපතිවරයා සම්බන්ධ කර ගැනීම ගැන පැහැදිලි පිළිතුරක් ලබා ගැනීමට නොහැකි වූ බවයි වාසුදේව නානායක්කාර හිටපු ඇමතිවරයා කියා සිටියේ.

ඉදිරි මැතිවරණයේ දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය පරාජය කළ හැකි බව මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා එම හමුවේදී ප්‍රකාශ කළ බවද ඔහු පවසයි.

‘එතුමා කිව්වා එක්සත් වීම අවශ්‍යයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය පරාජය කළ හැකියි. නමුත් එතුමා ඒ තරම් පැහැදිලි උත්තරයක් දුන්නේ නැහැ අපේ මහින්ද මහත්තයා ඇතුළත් කර ගත් වැඩ පිළිවෙල ගැන. ඒ නිසා ඒක තවමත් විවෘතව පවතිනවා.’ හිටපු ඇමතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

කෙසේ නමුත් එක්සත් ජනතා සන්ධානයේ බහුතර කැමැත්තට ජනාධිපතිවරයා එකඟ විය යුතු බවයි ඔහු තවදුරටත් කියා සිටියේ.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර