හිටපු ජනාධිපතිනිය මුදල් අමාත්‍යාංශයේ කටයුතු විමසයි

chandrika kumarathunga

හිටපු ජනාධිපතිනි චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක සමග ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින් කියා සිටියේ පසු ගිය පාලන කාලය තුල ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික පරිපාලනය පිළිබඳව වූ සාරධර්ම බරපතළ ලෙස කඩා වැටුණු බවයි.

හිටපු ජනාධිපතිනිය මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව පිළිබඳව අදහස් පළ කළේ මුදල් අමාත්‍යංශයේ කටයුතු නිරීක්ෂණය කිරීමම සඳහා පැමිණි අවස්ථාවේදීය.

සිය ආණ්ඩුවේ අවසන් කාල වකවානුව තුළ චීනය සමඟ අත්සන් කළ ගිවිසුම් පසුගිය ආණ්ඩුව යළිත් වෙනස් කොට විශාල කොමිස් මුදල් සහිතව නැවත අත්සන් කොට ඇති බවයි හිටපු ජනාධිපතිනිය පවසන්නේ.

එලෙස චීනය සමඟ ඇතැම් ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමේදී සියයට පනහක් තරම් වූ ඉහළ කොමිස් මුදලක් ලබා ගත් අවස්ථා පිළිබඳව තමන්ට ආරංචි වී ඇති බවත් හිටපු ජනාධිපතිනි කුමාරතුංග පැවසුවාය.

ආර්ථිකය බංකොලොත් නැහැ

ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳව ඇති උනන්දුව සහ හිටපු මුදල් ඇමතිවරියක ලෙස ලැබූ අත්දැකීම් හේතුවෙන් මුදල් අමත්‍යංශයේ කටයුතු විමසීමට ලැබුණු අවස්ථාවට සහභාගී වූ බවයි ඇය වැඩි දුරටත් කියා සිටියේ.

මුදල් ඇමති රවී කරුණානායක සඳහන් කළේ 'රටේ ආර්ථිකය බංකොලොත් වී ඇති බවට පැතිරෙන කථාවේ ඇත්තක් නැති' බවයි.

පසු ගිය ආණ්ඩුව සමයේ නිසියාකාරව මුදල් හොයා ගැනීමකින් තොරව ආරම්භ කළ වැඩසටහන් සම්බන්ධයෙන් ගැටළු ඇති වී තිබෙන නමුත් අළුතින් ආරම්භ කළ සංවර්ධන වැඩසටහන් සම්බන්ධයෙන් කිසිදු මුල්‍ය ගැටළුවක් නැතැයි මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක පවසයි.