ආසන ගණන වැඩිකිරීමේ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය

parliment Image copyright EPA

විසි වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය යටතේ පාර්ලිමේන්තු අසන ගණන දෙසිය තිස් හත දක්වා වැඩි කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී ඇත.

දනට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අසන ගණන දෙසීය විසි පහකි.

යෝජිත ක්‍රමය අනුව මන්ත්‍රීවරු 145 දෙනෙක් ආසන ක්‍රමය අනුව තෝරා ගැනෙනු ඇත. තවත් මන්ත්‍රීවරු පනස් පස් දෙනෙක් සමානුපාතික නියෝජනය යටතේ පත් වෙනු ඇත.

මේ පිළිබඳව ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරන ලෙස කැබිනට් මණ්ඩලය නීතිපති වරයාට උපදෙස් දී ඇත.