නොමිලේ වයි-ෆයි දිගටම-චානුක වත්තේගම

wifi

නොමිලේ අන්තර් ජාල සේවා ලබා දෙන වයි-ෆයි කලාප ලබ දෙන වැඩ සටහනට යම් යම් අභියෝග එල්ල වී ඇතත් එම වැඩපිළිවෙළ දිගටම ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන බව තොරතුරු තාක්ෂණ සන්නිවේදන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂක චානුක වත්තේගම බී බී සී සංදේශයට කියා සිටියේය.

නොමිලේ සේවා ලබා දීම සඳහා අන්තර් ජාල සේවා සපයන්නන් වැඩි දෙනා සහයෝගය දක්වතත් සේවා සපයන්නන් කීප දෙනෙක් පමණක් ඊට තම අකමැත්ත පලකොට ඇති බවයි චානුක වත්තේගම ප්‍රකාශ කළේ.

තමන්ගේ වෙළඳපළ කොටස අහිමි වෙතැයි යන බියෙන් මෙම සේවා සපයන්නන් බිය පළ කළත් ප්‍රධාන පෙළේ සේවා සපයන්නන් සියළු දෙනාම අළුත් වැඩ පිළිවෙළට සහයෝගය පළ කරන හෙයින් අපේක්ෂිත ගැටළු සපුරා ගැනීමේ ප්‍රශ්නයක් පන නො නගින බවයි චානුක වත්තේගම පෙන්වා දෙන්නේ.

මාර්තු මාසයේදී ආරම්භ කළ නොමිලේ වයි-ෆයි කලාප වැඩපිලිවෙල යටතේ සේවා ස්ථාන සීයක් පිහිටුවා ඇති බවත් මෙහි පලමු පියවර යටතේ කලාප දහසක් ආරම්භ කිරීමට නියමිත බව චනුක වත්තේගම ප්‍රකාශ කළේය.

සේවා පහසුකම් භාවිතා කිරීම් පිළිබඳව විමසු විට වැඩිම භාවිතයක් ඇත්තේ යාපනේ පුස්තකාලයේ පිහිටුවා ඇති වයි-ෆයි කලාපයේ බවත් කිසිදු වාරණයකින් තොරව මෙම පහසුකම් භාවීතා කිරීමට ඉඩ ලබා දීම තමන්ගේ අරමුණ වී ඇති බවත් චානුක වත්තේගම වැඩි දුරටත් කියා සිටියේය.