ශ්‍රීලනිප සමගි කිරීමට කමිටුවක්

Image copyright SLFP

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයාගේ නායකත්වයෙන් සහ මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ මග පෙන්වීම මත ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සමගිය ඇති කොට ශක්තිමත් කිරීම පිණිස හය දෙනකුගෙන් යුත් විශේෂ කමිටුවක් පිහිටුවා ගැනේ.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපති, මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා සහභාගී වූ, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්, පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන් සහ සංවිධායකවරුන් සහභාගි වූ රැස්වීමකදී මේ තීරණය ගත් බවයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ඩිලාන් පෙරේරා මන්ත්‍රීවරයා පැවසුවේ.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කඩවීමට ඉඩ නොදී සමගිය ඇති කොට, එය ශක්තිමත් කිරීම පිණිස අවශ්‍ය කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීමත්, ඒවා සැලසුම් කිරීමත්, ජනාධිපතිවරයාත් හිටපු ජනාධිපතිවරයාත් අතර මින් පෙර ආරම්භ වූ සාකච්ඡා තවදුරටත් වර්ධනය කිරීමත් එම කමිටුවෙන් අපේක්ෂා කෙරේ.

සන්ධාන රජයක්

ඊළඟ පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණයේ දී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ සන්ධාන රජයක් පිහිටුවා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම එහි අරමුණ බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක දිලාන් පෙරේරා මන්ත්‍රීවරයා තවදුරටත් පැවසුවේය.

සන්ධානයේ මහා ලේකම් සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත්, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහ ලේකම් අනුර ප්‍රිය දර්ශන යාපා, විරුද්ධ පක්ෂ සංවිධායක ජෝන් සෙනවිරත්න , ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ඩිලාන් පෙරේරා, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ උප සභාපති කුමාර් වෙල්ගම සහ ටී. බී. ඒකනායක එන කමිටුවට අයත් වෙයි

ඊළඟ පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණයේ දී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ සන්ධාන රජයක් පිහිටුවා ගැනීම සඳහා කටයුතු කිරීම එහි අරමුණ බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක දිලාන් පෙරේරා මන්ත්‍රීවරයා තවදුරටත් පැවසුවේය.