මුදල් ගැටළු තිබුනත් ගම අමතක කරන්නේ නැහැ-අගමැති

ranil

දින 100 වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඇතැම් අවස්ථා වල මුදල් නොමැති වුවත් ඒ අභියෝගය ජය ගැනීමට හැකි වු බව අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ පැවසීය.

පැවැති ආණ්ඩුව ජනාධිපතිවරණය වෙනුවෙන් මුදල් නොමැතිව රට පුරා මාර්ග ව්‍යාපෘති රැසක් ආරම්භ කර තිබීම ද විශාල ප්‍රශ්නයක් වු බව අගමැතිවරයා පැවසුවේ දිසාපතිවරුන් අරලියගහ මන්දිරයේදී හමුවූ අවස්ථාවේ දී.

රට පුරා මාර්ග 28 ක් ඉදිකිරීම සඳහා ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවෙන් ලබා ගත් රුපියල් කෝටි 5500 න් කෝටි 2800 ක් ම මාර්ග ඉදිකිරීමට නොව, වෙනත් වියදම් පියවීම සඳහා වියදම් වී තිබුන හෙයින් මුදල් අර්බුදයක් ඇති වූ නමුත් ඒ අර්බුදයත් ජයගත හැකිවූ බව අගමැතිවරයා පැවසීය. පරණ බිල්පත් ගෙවීම සඳහා අවශ්‍ය මුදල් සොයා ගැනීම ගැටළුවක්ව පවතින නමුත් ඒ හේතුවෙන් ග්‍රාමීය මාර්ග ඉදිකිරීමේ කටයුතූ අඩාල වීමට ඉඩ දිය යුතු නැති බව රනිල් වික්‍රමසිංහ රැස්ව සිටි රජයේ නිලධාරීන්ට කියා සිටියේය.

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල මුල් කරගත් ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩ පිළිවෙළක් පිළිබඳව තම අවධානය යොමු වී ඇති බව අගමැතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

“දළ දේශීය නිෂ්පාදනයෙන් 45% ට වැඩි ප්‍රමාණයක දායකත්වයක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ලැබෙන විට මධ්‍යම, වයඹ සහ දකුණ යන පළාත්වල දල දේශීය නිෂ්පාදනයෙන් 80% ක් තිබෙනවා. එහෙත් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය ගත හොත් මුදල් තිබෙන්නේ කුරුණෑගල නගරය සහ කුලියාපිටිය නගරය එකට එකතු කර ඉරක් ගැසුවොත් ඊට උතුරු පැත්තේ නොව, දකුණු පැත්තේයි.” පැවසු අගමැතිවරයා සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී පළාත් බද ආර්ථික සාධක කෙරේ අවධානය යොමු කළ යුතු බව කියා සිටියේය.