“මන්ත්‍රී වාහන බලපත්‍ විකිණීම තහනම් කරන්න”

රජය මගින් මැති ඇමතිවරුන්ට ලබා දෙන තීරු බදු රහිත වාහන බලපත්‍ර වෙනත් පාර්ශවයන්ට විකිණීම තහනම් කිරීමේ නියෝගයක් නිකුත් කරන මෙන් ඉල්ලා ගොනු කළ පෙත්සමක් සලකා බැලීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කරයි.

පෙත්සම ඉදිරිපත් කළේ නීතිවේදියකු වන නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු විසින්.

පෙත්සම්කරු පවසන්නේ තීරු බදු රහිත වාහන බලපත්‍ර මැති ඇමතිවරුන්ට ලබා දෙන්නේ මහජන සේවාවන් ඉටු කිරීම සඳහා බවයි.

එසේ ලැබෙන බලපත්‍ර මැති ඇමතිවරු බාහිර පාර්ශවයන්ට විකිණීම තුලින් රුපියල් මිලියන ගණනක අයුතු ලාබයක් ලබන බවයි පෙත්සම්කාර නීතිවේදී නාගාන්නද කොඩිතුවක්කු කියා සිටියේ.

රේගු පනත

“මේක මුළුමනින්ම නීති විරෝධී ක්‍රියාවක් . මේ ආකාරයෙන් තීරු බදු රහිත බලපත්‍ර බාහිර පාර්ශවයනට විකිණීම රේගු පනත උල්ලංඝනය කිරීමක්’’ යනුවෙන් ඔහු චෝදනා කළේය.

මෙම නීති විරෝධී ක්‍රියාව පිළිබඳව පරීක්ෂණ පවත්වන මෙන් අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිලි කළද කොමිසම එම පැමිණිල්ල විමර්ශනය කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බවයි පෙත්සම්කරු කියා සිටියේ.

මේ හේතුවෙන් නිති විරෝධි ආකාරයට තීරු බදු රහිත වාහන බලපත්‍ර විකිණූ පුද්ගලයන් පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස නියෝගයක් පන වන මෙන්ද පෙත්සම්කරු අධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

පෙත්සම භාර ගත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් එය අගෝස්තු මස 06 වනදා සලකා බැලීමට නියම කරන ලදී.