ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

මැඩගස්කරයේ මැණික් පතල් කර්මාන්තය

දශකයකට වැඩි කාලයක සිට පතල්කරුවෝ දකුණු මැඩගස්කරයේ මැණික් පතල් කර්මාන්තයේ යෙදී සිටිති.

ලක්ෂ ගණනින් පතල් කම්කරුවන් ඉලකාකා ප්‍රදේශයට ඇදී එන්නේ නිල් මිණි කැට සොයා අතමිට සරු කර ගැනීමේ බලාපොරොත්තුවෙන්.

මැණික් කර්මාන්තය ආරම්භ වීමත් සමග ඒ ආශ්‍රිතව පිහිටි දකුණු මැඩගස්කරයේ නගර ශීඝ්‍රයෙන් දියුණු වෙමින් තිබේ.

ඉලකාකා නගරයේ නිල් මැණික් වෙළඳාම පාලනය කරනු ලබන්නේ ශ්‍රී ලාංකික සහ තායිලන්ත වෙළඳුන් විසින්.