කාතන්කුඩි මුස්ලිම් කෞතුකාගාරය වසා දැමේ

Image caption කෞතුකාගාරයේ මිනිස් රූප සහ රූකඩ ප්‍රදර්ශනයට තැබීම ප්‍රදේශවාසී මුස්ලිම් ප්‍රජාවගේ විවේචනයට ලක් විය

මුස්ලිම් ප්‍රජාව බහුලව වෙසෙන මඩකලපුවේ කාත්තන්කුඩි ප්‍රදේශයේදී මීට මාස කිහිපයකට පෙර විවෘත කරන ලද මතභේදයට තුඩු දුන් කෞතුකාගාරයක් යළි වසා දමා තිබේ.

ඉස්ලාම් දහමට පටහැනි බැවින් කෞතුකාගාරයේ ඇති මිනිස් රූප සහ රූකඩ ඉවත් කරන මෙන් සමස්ත ලංකා ජමි අතුල් උලමා සභාව එහි පරිපාලනයට දන්වා තිබේ.

උලමා සභාවේ තීන්දුව පිළිගෙන, මිනිස් රූප සහ රූකඩ ඉවත් කර ගන්නා තුරු කෞතුකාගාරය වසා දැමීමට තීරණය කළ බවයි පරිපාලනය පවසන්නේ.

ශ්‍රී ලාංකික මුස්ලිම්වරුන්ගේ ඉතිහාසය හා සම්බන්ධ කෞතුක වස්තු ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා පුරාවස්තු දෙපාර්තමේන්තුවේ ආධාර ඇතිව මෙම කෞතුකාගාරය පසුගිය අප්‍රේල් 14 වැනි දින විවෘත කෙරිණි.

මුස්ලිම් ප්‍රජාවගේ ඉතිහාසය ගෙනහැර දැක්වීම සඳහා මෙම කෞතුකාගාරය පිහිටුවා ඇතැයි පරිපාලනය පවසන අතර එහි මිනිස් රූප සහ රූකඩ ප්‍රදර්ශනයට තැබීම ප්‍රදේශවාසී මුස්ලිම් ප්‍රජාවගේ විවේචනයට ලක් විය.