වතු කම්කරු සටනින් තේ නිමැයුම පහතට

සිය වෘත්තිය සමිති වල මෙහෙයවීමෙන් වතු කම්කරුවන් ආරම්භ කර ඇති අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගය තවදුරටත් සිදු වෙමින් පවතී.

ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම වන්නේ දෛනික වැටුප ඉහළ නැංවීම වන අතර සෙනසුරාදා වන විට දිනකට නෙළන ලද කිලෝ 30 ට ආසන්න දලු ප්‍රමාණය වෙනුවට නෙළන්නේ කිලෝවක් හෝ දෙකක ප්‍රමාණය පමණි.

එයද විධිමත් ලෙස කම්හල් වලට භාර දිම වෙනුවට ඒ ආසන්නයේ තබා පැමිණීම පමණක් සිදුවේ.

මේ කේතුවෙන් අමු ‍තේ දලු නොලැබී යාම නිසා කම්හල් රාශියක් නිෂ්පාදන අත් හිටුවීම ජාතික ආර්ථිකයට බලපාමින් තිබේ.

මේ වන විට වතු කම්කරුවන් දිනක වැටුප ලෙස ලබන්නේ රුපියල් 620 ට ආසන්න මුදලක් වුවත් එයද ලැබීමට දින 22 ක් වැඩ කළ යුතු අතර වරුවක් හෝ සේවයට නොපැමිණීම සිදු වුවහොත් වැටුප රුපියල් 450 ගණනේ සකස් වේ.

කම්කරුවන් පෙන්වා දෙන අන්දමට, මෙය රටේ ජනතාව අතර අවම වැටුප් මට්ටම වන අතර වෘත්තීය සමිති වලට කෝවිලට, ණය හා සුබසාධන අරමුදල් වලට කොටසක් කැපී යාම නිසා වැටුප තවත් අවම වේ.

ඒ අතර, තවත් කම්කරුවන් පිරිසක් ප්‍රකාශ කරනුයේ වතු සමාගම් හා සිය වෘත්තීය සමිති අතර වැටුප් ගිවිසුම මාර්තු මාසයේ අවසන් ව තිබියදීත් මාස කිහිපයකට පසු මැතිවරණය ආසන්නයේ අරගලයක් ආරම්භ කර ඇත්තේ දේශපාලන වාසි තකා බවයි.

සිය දේශපාලන නියෝජිතයන්ට තමන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමේ වුවමනාවක් නැති අතර තම සාමාජික මුදල් අවභාවිතා කරමින් සමාගම් වලින්ද ඔවුන් වාසි ලබන බව හෙළිදරව් වීමට අකැමති එම කම්කරුවන්ගේ අදහසයි.

වැසි රහිත මාස වල තේ දලු ප්‍රමාණය මෙන්ම කම්කරුවන්ගේ ආදායම ද තව දුරටත් පහළ යාම සිදුවේ.

මේ පසුබිමේ ඔවුන් ඉල්ලා සිටින අවම වැටුප දිනකට රුපියල් දහසක් වන අතර සාකච්ඡා වලින් රුපියල් අටසියයක් හෝ තීන්දු වුවද ජයග්‍රහණයක් බව පෙන්වා දෙන ඔවුහු සිය නියෝජිතයන් වෙත සැබෑ ජනහිතකාමී බවක් තිබිය යුතු බව අවධාරණය කරති.