සුරාජ්ට පිළිතුරු දෙන්නේ නැහැ - හේමසිරි ප්‍රනාන්දු

Image caption ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ සභාපති හේමසිරි ප්‍රනාන්දු

ශ්‍රී ලංකා බැඩ්මින්ටන් සම්මේලනයේ සභාපති සුරාජ් දන්දෙනිය විසින් එල්ල කරනු ලබන චෝදනාවලට පිළිතුරු දීමේ තේරුමක් නැතැයි ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ සභාපති හේමසිරි ප්‍රනාන්දු පවසයි.

බීබීසී සංදේශයට ප්‍රකාශයක් කළ ශ්‍රී ලංකා බැඩ්මින්ටන් සම්මේලනයේ සභාපති සුරාජ් දන්දෙනිය සඳහන් කළේ ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩාව කඩා වැටීමට අදාළ සියලු වගකීම් ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවට පැවරෙන බවයි.

එසේම ජාත්‍යන්තර බැඩ්මින්ටන් සම්මේලනය මගින් ශ්‍රී ලංකා බැඩ්මින්ටන් සංගමයට තහංචි පැනවීම ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ වරදින් සිදු වූ දෙයක් වන බවයි සුරාජ් දන්දෙනියගේ විග්‍රහය වුනේ.

ජාත්‍යන්තර තහංචි

ජාත්‍යන්තර රෙගුලාසි සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ක්‍රීඩා නීතිය අතර වෙනස්කම් ඇති බැවින් ශ්‍රී ලංකා බැඩ්මින්ටන් සම්මේලන ව්‍යවස්ථාව ජාතික නීති රෙගුලාසි වලට අනුගත වීමේදී සිය රෙගුලාසි වලට එරෙහි වන බවත් ලෝක බැඩ්මින්ටන් සම්මේලනය පෙන්වා දෙයි.

Image copyright bbc

උද්ගත වී පවතින තත්වය සම්බන්ධයෙන් බීබීසියට වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ ශ්‍රී ලංකා බැඩ්මින්ටන් සම්මේලනයේ සභාපති සුරාජ් දන්දෙනිය කියා සිටියේ, ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයත් සමඟ කතා කර අවශ්‍ය සංශෝධන සිදු කිරීම සඳහා දැනුවත් කිරීම් සිදු කළ යුතු බවයි.

‘ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයත් සමඟ කතා කරලා මේ මේ කොටස් දැනට පවතින ක්‍රීඩා පනතින් ඉවත් කළ යුතුය කියල අපට දැනුම් දෙන්න ඕන. එවැනි දැනුවත් කිරීමකින් අනතුරුව අපට පුළුවන් අපේ පනත හදා ගන්න’ ශ්‍රී ලංකා බැඩ්මින්ටන් සම්මේලනයේ සභාපති සුරාජ් දන්දෙනිය කියා සිටියි.

දේශපාලන බලපෑම්

ශ්‍රී ලංකාවේ බැඩ්මින්ටන් ක්‍රීඩාවට කිසිදු ආකාරයක දේශපාලන බලපෑමක් නැතැයි සඳහන් කළ ශ්‍රී ලංකා බැඩ්මින්ටන් සම්මේලනයේ සභාපති සුරාජ් දන්දෙනිය එවැනි බලපෑමක් ගැන කියා ඇත්තේ ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව විසින් බවත් බීබීසියට ප්‍රකාශ කළේය.

Image copyright Getty

ශ්‍රී ලංකා බැඩ්මින්ටන් සම්මේලනයේ සභාපතිවරයා විසින් කරනු ලබන චෝදනා බැහැර කරමින් ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ සභාපති හේමසිරි ප්‍රනාන්දු අවධාරණයෙන් කියා සිටියේ තමා එම චෝදනාවලට පිළිතුරු නොදෙන බවයි.

‘එම ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් මගෙන් කිසිම ප්‍රතිචාරයක් නැහැ. මොකද? ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතු පුද්ගලයෙක් නොවෙයි එම ප්‍රකාශන කරලා තියෙන්නේ. මුළු රටම දන්නවා සුරාජ් දන්දෙනිය කියන්නේ කවුද කියල. මට කියන්න තියෙන්නේ එච්චරයි’ ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ සභාපතිවරයා පවසයි.