පොදු දේපොළ අයථා භාවිතය-සිද්ධි 127

Image caption පොදු දේපළ අයථා පරිහරණය වැළැක්වීම සඳහා වන වැඩසටහනේ ජාතික සම්බන්ධීකාරක ශාන් විජේතුංග

මැතිවරණ සමයේ පොදු දේපොළ අයථා ලෙස භාවිතා කිරීම සම්බන්ධ සිද්ධි 127 ක් ලැබී ඇති බව ට්‍රාන්ස්පෙයරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය ප්‍රකාශ කරයි.

ඒ පිළිබඳ සොයා බලන ට්‍රාන්ස්පෙයරන්සි ඉන්ටනැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ පොදු දේපළ අයථා පරිහරණය වැළැක්වීම සඳහා වන වැඩසටහන පවසන්නේ එම පැමිණිලිවලින් තහවුරු කර ගත් සිද්ධීන් සියයට 50 ක් පමණ මේ වන විට මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාගේ අවධානයට යොමු කර ඇති බවයි.

පොදු දේපළ අයථා පරිහරණය වැළැක්වීම සඳහා වන වැඩසටහනේ ජාතික සම්බන්ධීකාරක ශාන් විජේතුංග සන්දේශයට පැවසුවේ උතුරු නැගෙනහිර ඇතුළු රට පුරා පොදු දේපළ අයථා පරිහරණය කිරීම් ගැන තම ආයතනය දැඩි විමසිල්ලකින් සිටින බවයි.

දැනට ලැබී ඇති පැමිණිලි 170න් සියයට අසුවක් පමණ තහවුරු කර ගැනීමට හැකි වී ඇති බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

ආයතනයේ නිරීක්ෂණයට ලක්වන ප්‍රධාන කරුණු කිහිපයකි.

• අපේක්ෂකයන් විසින් අමාත්‍යංශ ඇතුළු රජයේ ආයතනවලට අයත් වාහන - පාපැදියේ සිට ගුවන් යානය දක්වා ප්‍රයෝජනයට ගැනීම.

• රාජ්‍ය ගොඩනැගිලි, විශේෂයෙන් පළාත් බද රජයේ ගොඩනැගිලි මෙන්ම නිල නිවාස පක්ෂ කාර්යාල ලෙස පවත්වා ගෙන යාම සහ ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා යොදා ගැනීම.

• රාජ්‍ය සේවකයන්, රාජකාරී අවස්ථාවක් වලදී මැතිවරණ කටයුතුවලට යොදා ගැනීම, එසේම මැතිවරණ කටයුතුවලට යෙදවීමට නොහැකි විධායක ශ්‍රේණිවල නිලධාරීන් මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතුවලට යොදා ගැනීම.

Image copyright transparency international

මේ වන විට අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මැතිවරණ ප්‍රචාරණ කටයුතුවල යොදවා තිබු වනිතා කටයුතු අමාත්‍යංශයට අයත් වාහන හයක් මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාට පැමිණිලි කිරීමෙන් පසු ආපසු සංචිතයට ගෙන්වා ගැනීමට හැකිවූ බව ඔහු පැවසුවේය.

එසේම ඇහැලියගොඩ පැරණි දුම්රිය පොලේ ඉදි කොට තිබු පක්ෂ කාර්යාලයක්ද ඉවත් කර ගැනීමට තම සංවිධානයට හැකි වූ බවයි පොදු දේපළ අයථා පරිහරණය වැළැක්වීම සඳහා වන වැඩසටහනේ ජාතික සම්බන්ධීකාරක ශාන් විජේතුංග පැවසුවේ.

අම්පාරේ, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේත් මැතිවරණයට තරඟ කරන අපේක්ෂකයන් නිල නිවාස හයක් පක්ෂ කාර්යාල ලෙස පවත්වාගෙන යමින් ප්‍රචාරක කටයුතු කරමින් සිටි බවට පැමිණි කිරීමෙන් පසු එම නිල නිවාස අදාළ අමාත්‍යංශ වලට ආපසු බාර දීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරවා ගැනීමට තම ආයතනයට හැකිවූ බවත් ඔහු පැවසුවේය.