ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කළු ජූලියට ගොදුරුවූවන්ගේ හඬ

1983 කළු ජූලියට වසර 32 ක් සම්පුර්ණ වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ,වෘත්තීය සහ දේශපාලන ක්‍රියාධරයන් කණ්ඩායමක් කොළඹ අගනුවරට එක් රැස්ව සමරු මෙහෙයක නිරත වූහ.

කළු ජූලියට ගොදුරු වූ දමිළ පවුල් කීපයක සාමාජිකයෝ ද ඔවුන් අතර වූහ.

ඔවුන් සියලු දෙනාගේ පොදු ඉල්ලීම වුනේ තවත් කළු ජූලියක් එපා යන්නයි.

කළු ජූලිය ශ්‍රී ලංකාවේ ජනවාර්ගික අර්බුදයේ තීරණාත්මක කඩයිමක් වන අතර සිංහල ප්‍රචණ්ඩ කණ්ඩායම් වීදි බැස දමිල ජීවිත සහ දේපොළ විනාශ කිරීමේ ප්‍රතිවිපාකය වුනේ ලක්ෂ සංඛ්‍යාත් දමිළ ජනයා රට හැර විදේශ ගත වීමයි.

කළු ජූලියේදී සිදු කෙරුණ ජීවිත විනාශයේ හෝ දේපොළ විනාශයේ හානිය නිශ්චිත සංඛ්‍යා මට්ටමින් ප්‍රකාශ කිරීම දුෂ්කර කරුණක්ව ඇත.

රටින් පිටත දමිළ ඩයස්පෝරාව සංවිධානය වනුයේ ඉන් අනතුරුවයි.