ඔස්ට්‍රේලියාවේ ළමා අපහරණ දහසක්

child abuse

ඔස්ට්‍රේලියාවේ යෙහොවගේ සාක්ෂිකාරයෝ දේවස්ථානයක සිදුවූ ලිංගික අපහරණ දහසක් පමණ පොලීසියට වර්තා වී නැති බව විමර්ශනයක දී හෙළිදරව් වී ඇත.

ළමුන් අපහරණය කිරීමේ සිදුවීම් 1950 තරම් ඈත කාලයක සිට වාර්තා වී ඇතත් මේ සිදුවීම් පිළිබඳව කටයුතු කොට ඇත්තේ අභ්‍යන්තරව පමණි.

චෝදනා එල්ල වූ ඇතෙමෙක් පල්ලියෙන් නෙරපා හැර ඇති අතර තවත් සමහරෙකුට දේවස්ථානය තුළ කටයුතු කිරීමට ඉඩ ලබාදී ඇත.

මෙම ළමා අපහරණ චෝදනා පිලිබදව හෙළිදරව් වී ඇත්තේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ ආගමික සහ ආගමික නොවන

සංවිධාන තුළ සිදුවී ඇති ලිංගික අපහරණ සිදුවීම් පිළිබඳව කෙරෙන විමර්ශනයකදීය.