ෆෙඩරල් ක්‍රමය විසඳුම නොවේ - ආනන්ද සංගරී

උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රශ්නයට විසඳුම රට බෙදීම හෝ ෆෙඩරල් ක්‍රමය නොවන බව ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ ප්‍රකාශ කරයි.

ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය එලි දක්වමින් එහි නායක ආනන්ද සංගරී පැවසුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ ද, ඉන්දියාවේ මෙන් පාලන බලය විමධ්‍යගත කළ යුතු බවයි.

මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන සමයේ දී එල්.ටී.ටී.ඊ.සංවිධානයෙන් ලබා ගත් වස්තුව සහ මුදල් වියදම් කොට යුද්ධයෙන් විපතට පත් වූ උතුරු නැගෙනහිර වැසියන්ට සහන සැලසිය යුතු බවත් නායක ආනන්ද සංගරී පැවසුවේය.

ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණේ මැතිවරණ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයට මෙම ඉල්ලීම් ඇතුළත් කිරීමට හේතු තවදුරටත් පවසමින් ආනන්ද සංගරී කියා සිටියේ සිංහල, දෙමළ, හා මුස්ලිම් වැසියන් සහෝදරත්වයෙන් මෙන් එක සමානව ජීවත්වන පරිසරයක් මිස ඔවුන් වෙන් කරණ දේශපාලන ව්‍යුහයක් ශ්‍රී ලංකාවට කිසිසේත්ම නොගැලපෙන බවයි.

රටේ වර්තමාන තත්ත්වය දෙස බලන විට රටේ ආණ්ඩු මාරුවක් සිදුවී නැති අතර සිදුව ඇත්තේ නායකයා මාරුවීම පමණක් හෙයින් මේ අවස්ථාවේදී රජයට බල කරමින් යමක් ඉල්ලීම යුක්ති සහගත නැති බවයි ඔහු පැවසුවේ.

දෙමළ ජාතික සන්ධානය රජය අපහසුතාවට පත් කරමින් ෆෙඩරල් පාලනයක් ඇතුළුව උතුරු නැගෙනහිරට බලතල ඉල්ලා සිටීම දැඩි අසාධාරණයක් බැවින් තම පක්ෂය මැතිවරණ ප්‍රකාශනය මගින් රජයට බලපෑම් නො කරණ වගද කියා සිටියේය.

හොඳම ක්‍රමය වන්නේ නව රජයක් බලයට පත්වීමෙන් පසුව ඔවුන්ට සහය දක්වා උතුරු නැගෙනහිර පළාත්වලට අවශ්‍යය දේ සාකච්ඡා කොට ලබා ගැනීම බව සඳහන් කළ හෙතෙම ඒ සඳහා අතීතයේදී මේ රටේ සිටි පාලකයින් ඉදිරිපත් කළ විසඳුම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ හැකි බවද කියා සිටියේය.

දේශපාලන සිරකරුවන්ගේ ප්‍රශ්නය විසඳා ගැනීමට බලයට පත්වන රජය සමග සාකච්ඡා කරණ බවද, වැරදි සිදුකොට ඇති අය නඩු විසඳීමකින් පසුව පුනරුත්ථාපනය කොට සමාජ ගත කිරීමට රජයට යෝජනා කරණ බවද ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණේ මැතිවරණ ප්‍රකාශනයේ සඳහන් කොට තිබේ.

යුද්ධයෙන් අවතැන්වූවන් සහ පීඩාවට පත්වූවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීමටත්, ඔවුන්ට ස්ථිර නිවාස ඉදි කරවා ගැනීමටත් විශේෂ ව්යාපෘති රජයෙන් සකස් කරගතයුතු අතර ඊට එල්.ටී.ටී.ඊ.සංවිධානයෙන් ලබාගත් මුදල් හා වස්තුව වියදම් කළ යුතු අතර අඩුපාඩු පිරිමසා ගැනීමට පමණක් රජයෙන් මුදල් වියදම් කළයුතු බවටද ආනන්ද සංගරී තම පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය තුළින් යෝජනා කොට ඇත.