නිදහසට කරුණු පිළිගන්නේ නෑ - නිමල්

යහපාලනය සඳහා ඉදිරි දැක්මක් අනුව තම පක්ෂය ක්‍රියා කරන බව අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ කරන ප්‍රකාශයට ප්‍රතිචාර දක්වන එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය පවසන්නේ මේ වන විටත් මැතිවරණ නීති කඩ කරන අගමැතිවරයාට යහපාලනය ගැන කථා කළ නොහැකි බවයි.

තම මැතිවරණ ව්‍යාපාරය ශක්තිමත් ව ක්‍රියාත්මක වන බවයි විපක්ෂ නායක නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ප්‍රකාශ කළේ.

මහ බැංකු බැඳුම් කර සිද්ධියට චෝදනා ලැබූ පුද්ගලයා ඉවත් නොකර එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සම්බන්ධ කනිෂ්ඨ නීතිඥයන් තිදෙනකු පත් කොට ‘මඩ සෝදා ගැනීමට’ ක්‍රියා කළ බවත්, මේ පිළිබඳව සොයා බැලීමට පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවක් පත් කරන බවට පවසමින් ඉදිරිපත් කරන නිදහසට කාරණා ජනතාව පිළිගන්නේ නැති බවත් ඔහු කියා සිටියේය.

මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා සමඟ සාකච්ඡා කළ බව රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිවරයා සංදේශය සමඟ ප්‍රකාශ කළ බව සඳහන් කළ විට විපක්‍ෂ නායක නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා පැවසුවේ ජනාධිපතිවරයාට කළ පැහැදිලි කිරීම අගමැතිවරයා විසින් ජනතාව හමුවේ තැබිය යුතුව ඇති බවයි.

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය කඩා වැටී ඇති බවට අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ කරන ප්‍රකාශය බැහැර කරන විපක්ෂ නායක නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා පැවසුවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය දියාරු වෙමින් තිබෙන බවයි.