පක්ෂයට වඩා රටට මුල් තැන - චන්ද්‍රිකා

මැතිවරණයේදී අවංකභාවයෙන් යුතු අපේක්ෂකයන්ට ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන ලෙස හිටපු ජනාධිපති චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

මේ අවස්ථාවේදී තම පක්ෂයට වඩා රටට මුල් තැන දෙන බවයි නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඇය කියා සිටියේ.

ජනවාරි 8 වැනිදා රටේ නිහඬ විප්ලවයක් සිදුවූ බව පැවසූ ඇය එය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තහවුරු කිරීම සඳහා ලැබූ ජයග්‍රහණයක් බව ප්‍රකාශ කරනන්නීය.

එම ජයග්‍රහණය සඳහා දායකත්වය දුන් අයකු ලෙස හඳුන්වා දුන් ඇය මේ අවස්ථාවේදී තම ස්ථාවරය පැහැදිලි කිරීම සිය යුතුකම ලෙස සලකන බවයි පවසන්නේ.

නිදහස හා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගරු කරන රටට ආදරය කරන රටවැසියන් , රාජපක්ෂ පාලනයේ දරුණු මර්දනකාරී පාලනයට එරෙහිව නිරායුධ අරගලයක් සිදු කළ බවයි හිටපු ජනාධිපතිනිය ප්‍රකාශ කළේ.

ජනහිතකාමී රජයන්

තම ඡන්ද බලයේ ශක්තියෙන් මර්දනකාරී පාලනය පරාජයට පත් කරන්නට ඔවුන් සමත් වූ බවත් ඇය සඳහන් කරන්නීය.

මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා සිය දේශපාලන අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා වර්ගවාදය සහ ආගම පතුරුවමින් සිටින බවට ඇය චෝදනා කළාය.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ වටිනා මූලධර්ම මත පිහිටවනු ලැබූ බවත්, එම පක්ෂය ජනහිතකාමී රජයන් පිහිටුවීම සඳහා පෙනී සිටි පක්ෂයක් බවත් හිටපු ජනාධිපතිනිය ප්‍රකාශ කළාය.

තමන් යටතේ බහුතරයක් රටේ වෙනසක් ඇති කරන ලෙස ඉල්ලා සිටි බව පැවසූ ඇය එසේවුවත් තමා දිගටම දේශපාලනයේ රැඳී සිටීමට බලාපොරොත්තු නොවන බව පවසන්නීය.

රටේ ඉහලම තනතුරු දරමින් තවදුරටත් දේශපාලනයේ රැඳී සිටීම නින්දනීය බවයි ඇය පවසන්නේ.

අවාසනාවන්ත ලෙස පරාජයට පත් කරන ලද පුද්ගලයකු දේශපාලන ප්‍රතිසංස්කරණවලට අවහිර කරන බවත් ඇය තවදුරටත් ප්‍රකාශ කරන්නීය.