සුසිල්, අනුර මහ ලේකම් පදවියෙන් ඉවතට

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මහලේකම් ලෙස සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත ට සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම් ලෙස අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා යන අයට එම තනතුරු දැරීම වළක්වාලමින් කොළඹ දිසා අධිකරණය වාරණ නියෝගයක් නිකුත් කරයි.

හිටපු අමාත්‍යවරුන් වන දුමින්ද දිසානායක සහ විශ්වා වර්ණපාල විසින් ඉදිරිපත් කළ පැමිණිල්ලක් සලකා බැලු අධිකරණය දින 14ක් බල පැවැත්වෙන පරිදි අදාළ වාරණ නියෝගය නිකුත් කර තිබේ.

පෙත්සම්කරුවන් පවසන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ වැඩ බලන මහ ලේකම් ලෙස දුමින්ද දිසානායක හිටපු අමාත්‍යවරයා සහ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ වැඩ බලන මහ ලේකම් ලෙස විශ්වා වර්ණපාල යන අය පක්ෂ නායක ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින් පත් කරනු ලැබ ඇති බවයි.

එම නිසා සිය කටයුතුවලට බාධා නොකරන මෙන් නියෝගයක් සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත සහ අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා වෙත නිකුත් කරන මෙන් ද පෙත්සම්කරුවන් ඉල්ලා තිබුණි.

කරුණු සලකා බැලූ අධිකරණය එම වාරණ නියෝගය ද නිකුත් කර තිබේ.

අනතුරුව පැමිණිල්ල ලබන 28 වනදා කැඳවීමට නියම කළ අධිකරණය එදිනට මේ සම්බන්ධයෙන් කරුණු දක්වන මෙන් වග උත්තරකාර සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත සහ අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා යන අයට නොතිසි නිකුත් කළේය.