ශ්‍රී ලංකා මැතිවරණ පෙළගැසීම්- 2015

Image copyright elvis

පාර්ලිමේන්තුවට පත් වෙන මුළු මන්ත්‍රීවරුන් ගේ සංඛ්‍යාව 225ක් වන අතර ආසන මට්ටමෙන් ඒ ඒ පක්ෂ වලින් පත් කෙරෙන මන්ත්‍රීවරුන් ගේ ගණන 196 කි.ඉතිරි මන්ත්‍රීවරුන් 29 දෙනා ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පත් කොට ඇත.

පක්ෂය ඡන්ද ආසන
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 5,098,916 106
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 4,732,664 95
ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි 515,963 16
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 543,944 06
ඊළාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 44,193 01
ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය 33,481 01
225