එජනිප 'ලේකම්වරු'දෙදෙනාම මැතිවරණ කොමසාරිස් හමුවෙති.

තමා තවමත් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මහා ලේකම්වරයා බව සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත් ප්‍රකාශ කරයි.

ඔහු මේ බව පැවසුවේ අද මැතිවරණ කොමසාරිස් වරයා හමුවීමෙන් පසු ජනමාධ්‍යයට අදහස් දක්වමින්.

මහාචාර්ය විශ්වා වර්ණපාල ද අද අඟහරුවාදා මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා හමු වී ජාතික ලැයිස්තුව සඳහා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙන් පත් කරන පුද්ගලයන්ගේ නම් තමා විසින් යෝජනා කරන බව දන්වා ඇත.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින් මහාචාර්ය වර්ණපාල එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මහා ලේකම් වරයා ලෙස මීට දින කිහිපයකට පෙර පත් කරන ලදී.

“අධිකරණයකට ගිහින් තහනම් නියෝග අරගෙන කටයුතු කල යුතු නැහැ” සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත් තවදුරටත් කියා සිටියේය.

තමා තවමත් නීත්‍යනුකූල මහ ලේකම්වරයා ලෙස සලකා කටයුතු කරන බව පවසන සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත් සන්ධානයේ මහා ලේකම් ලෙස කව්රුන් පිළිගන්නේදැයි මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා විසින් තීරණය කරනු ඇති බවද ප්‍රකාශ කළේය.

පසුගිය සිකුරාදා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින් සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත් ඔහු දැරූ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මහා ලේකම් ධුරයෙන් සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ජාතික සංවිධායක ධුරයෙන් ද, අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා, ඔහු දැරූ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ලේකම් ධුරයෙන් ද නෙරපා හරිනු ලැබූහ.