රනිල්ට බැන්කි මුන් ගේ ප්‍රසාදය

Image caption බැන්කි මුන්

ජාතික සමඟි රජයක් පිහිටුවා ගැනීම තුලින් රටට කල් පවත්නා සාමය පිහිටුවා ගැනීමට කටයුතු කරන්නැයි එක්සත් ජාතීන් ගේ මහ ලේකම් බැන් කි මුන් අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ ගෙන් ඉල්ලා ඇත.

රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැති තනතුරේ දිව්රුම් දීමෙන් අනතුරුව මහා ලේකම් වරයා ඔහුට දුරකථනයෙන් කථා කළ බවයි එක්සත් ජාතීන් ගේ සංවිධානය කියා සිටින්නේ.

යහ පාලනය සහ ජාතික සමගිය පිළිබඳව අගමැතිවරයා සිදු කළ අවධාරණය බැන්කි මුන් ගේ ප්‍රසංසවට ලක් වී තිබේ.

ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා ජනතාව දැක්වූ උනන්දුවත් මැතිවරණය පැවැත්වූ සාමකාමී ආකාරයත් මහ ලේකම් වරයා ගේ පැසසුමට ලක්වු බවයි එක්සත් ජාතීන් ගේ සංවිධානය නිවේදනය කොට සිටින්නේ.