බස්නාහිර සහ වයඹ නව මහ ඇමතිවරු

western province minister appointment Image copyright presidients media
Image caption බස්නාහිර පළාත් මහ ඇමැති ධූර පත්වීම පළාත් සභා මන්ත්‍රී ඉසුරු දේවප්‍රිය -ආණ්ඩුකාර කේ.සී ලෝගේස්වරන් වෙතින් ලබාගත් අවස්ථාව.

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට බලය හිමි බස්නාහිර හා වයඹ පළාත් සභා සදහා නව මහ ඇමතිවරු පත්කොට ඇත.

බස්නාහිර පළාත් මහ ඇමැති ධූරය සඳහා පළාත් සභා මන්ත්‍රී ඉසුරු දේවප්‍රියත් වයඹ පළාත් මහ ඇමතිවරයා ලෙස ධර්මසිරි දසනායකත් ජනාධිපතිවරයා ඉදිරිපිටදී තම පත්වීම් ලිපි ලබගත්හ.

Image copyright presidient media
Image caption වයඹ පළාත් මහ ඇමතිවරයා ලෙස ධර්මසිරි දසනායක ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ඉදිරියේ වයඔ පළාත් ආණ්ඩුකාර අමරා පියසීලි රත්නායක අතින් පත්වීම් ලිපිය ලබා ගත් අයුරු.

බස්නාහිර, වයඹ හා ඌව පළාත් හිටපු මහ ඇමැතිවරුන් පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත්වීම නිසා පුරප්පාඩු ඇතිවිය.

ඌව පළාත් සභාවේ බල තුලනය

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට බලය හිමි ඌව පළාත් සභාවේ බල තුලනය හරින් ප්‍රනාන්දු මහ ඇමැති තනතුරෙන් න් ඉවත්වීමත් සමග වෙනස්වී ඇති බව වාර්තා වී ඇත.

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ජයග්‍රහණය කළ උව පළාත් සභාවේ බලය එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලබාගත්තේ සන්ධානයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේද සහය ඇතිවයි. මෙම නව තත්වය යටතේ එම මන්ත්‍රීවරුන් සහය දෙන්නේ කාටද යන්න තවමත් නිශ්චිතව ප්‍රකාශ වී නැත.කෙසේවෙතත් වර්තමානයේ ක්‍රියාත්මක වන ජාතික ආණ්ඩු සංකල්පය උඩ උව පළාතේ මහා ඇමති තනතුර එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හිමි වීමට ඉඩ ඇති බව වාර්තාවේ.

මේ අතර මහ ඇමති තනතුරුවලට අමතරව පළාත් සභා මන්ත්‍රී තනතුරු රැසක්ද මේ වනවිට පුරප්පාඩු වී ඇත.

පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන් රැසක් මෙවර පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත්වීම හේතුවෙන් මේ පුරප්පාඩු ඇතිවී තිබේ.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ලෙස තේරී පත් වූ පළාත් සභා සභිකයින් ගේ පුරප්පාඩු පිරවීම සදහා කටයුතු කිරීමේ දී අදාළ මානප ලැයිස්තුවල ඉදිරියෙන්ම සිටින පුද්ගලයින් පත් කිරීමට පක්ෂ නායකයන් කටයුතු කළ යුතු බව කැෆේ සංවිධානය කියා සිටී.

පාර්ලිමේන්තුවේ පුරප්පාඩුවක් ඇතිවුවහොත් අදාල ලය්ස්තුවේ ඊළඟට මනාප ගත් පුද්ගලයන් පත් කළත් පළාත් සභාවල ලැයිස්තුවෙන් පිට පුද්ගලයනුත් පුරප්පාඩු සඳහා පක්ෂ නායකයන්ට පත්කළ හැක.