වාර්තාව තුළ බරපතළ සිදුවීම් -මහ කොමසාරිස්

Image copyright

ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මණ්ඩලයේ වාර්තාව තුළ බරපතළ ගණයේ ලා සැලකිය හැකි සොයා ගැනීම් පවතින බව මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහ කොමසාරිස්වරයා පවසයි.

මානව හිමිකම් පිලිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ කොමසාරිස් සෙයිඩ් අල් හුසේන් මේ බව කියා සිටියේ අද ඇරඹුණු ජිනීවා සැසියේ ආරම්භක දේශනයේ දී.

අතීතයේ සිදු වූ වැරදි යළි සිදු වීම වලකා ගැනීම සඳහා ආයතනික වෙනස් කම් ගැඹුරින් ඇති විය යුතු බව ද ඔහු පැවසීය.

කෙසේ නමුත් මෛත්‍රිපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයාගේ නව දර්ශනය සහ ඔහුගේ නායකත්වය යටතේ කර ඇති කැප කිරීම් මහ කොමසාරිස්වරයාගේ ඇගයීමට ලක් විය.

මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය විසින් 2014 මාර්තුවේ දී කරන ලද පරීක්ෂණයේ සවිස්තර වාර්තාව ලබන බදාදා (16) සභාවට ඉදිරිපත් කරන බවද ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ අමාත්‍ය මංගල සමරවීරද අද එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මණ්ඩලයේ තිස් වැනි සැසිවාරය ඇමතීමට නියමිතයි.