එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඌව අහිමි වේ

Image copyright Sri Lanka Mirror

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ පළාත් සභා මන්ත්‍රී චාමර සම්පත් දසනායක ඌව මහ ඇමතිවරයා ලෙස පත් කොට තිබේ.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ බලය යටතේ පාලනය වූ ඌව පළාත් සභාවට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ම මහ ඇමතිවරයෙකු පත් කරන ලෙස එම පක්ෂය කළ ඉල්ලීම ජනාධිපතිවරයා විසින් ප්‍රතික්ෂේප කෙරිණ.

ඒ අනුව ජනාධිපතිවරයා විසින් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ පළාත් සභා මන්ත්‍රී චාමර සම්පත් දසනායක ඌව මහ ඇමතිවරයා ලෙස පත් කොට ඇත.

පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත් ව සිටි චාමර සම්පත් දසනායක මහ ඇමති ධූරය බාර ගැනීමෙන් පසු මෙවර මහ මැතිවරණයෙන් පරාජයට පත්වූ ලක්ෂ්මන් සෙනවිරත්න හිටපු අමාත්‍යවරයාට නැවත පාර්ලිමේන්තුවට පිවිසීමට අවස්ථාව හිමි වේ.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර