නිවාස ලබා දීමට ලිංගික අල්ලස්?

ඉන්දීය ආධාර මත උතුරේ නිවාස ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කෙරුණේ යුද අනාථයින්ට ස්ථීර නිවහනක් ලබා දීමේ අරමුණින්.

නමුත්, එම ව්‍යාපෘතියේ නිවාස ලබා දීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රතුකුරුස සමාජයේ නිලධාරියකු ලිංගික අල්ලස් ඉල්ලා සිටි බවට කාන්තවක් නගන චෝදනාවක් පිළිබඳව කිලිනොච්චියෙන් වාර්තා වෙයි.

ලිංගික අල්ලසක්

ඉන්දියානු නිවාස යෝජනා ක්‍රමයෙන් ස්ථිර නිවසක් ලබා දීමට නම් තමන්ට ලිංගික අල්ලසක් ලබා දෙන මෙන් ශ්‍රී ලංකා රතුකුරුස කමිටුවේ නිලධාරියෙකු බල කල බවටයි එම කාන්තාව පැමිණිලි කොට තිබෙන්නේ.

කිළිනොච්චියේ මුලංගාවිල් ප්‍රදේශයේ පදිංචි එම කාන්තාව රතුකුරුස කමිටුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වෙත පැමිණිලි කොට තිබේ.

එම කාන්තාව මේ පිළිබදව ශ්‍රී ලංකා රතුකුරුස කමිටුවට පැමිණිලි කොට ඇත්තේ ඉන්දියානු ස්ථිර නිවාස පිළිබඳව කටයුතු කිරීමේ වගකීම ශ්‍රී ලංකා රතුකුරුස කමිටුව වෙත ලබා දී තිබීම හේතුවෙනි.

පැමිණිල්ලක්

මේ පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා රතුකුරුස කමිටුවේ මාධ්‍ය කළමනාකරු මහේෂ් යමිගෙන් විමසූවිට ඔහු කියා සිටියේ එවැනි පැමිණිල්ලක් ලැබී ඇති බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ කටයුතු දැනට කර ගෙන යන බවත්ය.

යම් හෙයකින් මෙම පැමිණිල්ලේ සදහන් කරුණු සත්‍ය බව ඔප්පු වුවහොත් අදාල නිලධාරියා පොලීසිය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට පියවර ගන්නා බවද දැනට එම නිලධාරියා වෙනත් ස්ථානයකට මාරු කොට ඔහු පිළිබදව දැඩි විමසිල්ලෙන් සිටින බවද රතු කුරුස කමිටුවේ මාධ්‍ය කලමනාකාරවරයා තවදුරටත් පැවසුවේය.