අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා කැබිනට් අනු කමිටුවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් හා විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ වෙනසක් ඇති කර වර්තමානය ගැළපෙන පරිදි අවශ්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ කිරීම සඳහා කැබිනට් අනු කමිටුවක් පත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රජය තීරණය කර තිබේ.

එම අනුකමිටුව ක්‍රියාත්මක වන්නේ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ප්‍රධානත්වයෙනි.

මෙම කැබිනට් අනු කමිටුවට නව පාසල් අධ්‍යාපන පනතක් හඳුන්වා දීම, ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියක් සඳහා නිර්දේශ ලබා දීම, වෘත්තීය හා තාක්ෂණික අධ්‍යාපනය සඳහා මග පෙන්වීම, විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යාපනය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම යන විෂයයන් සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් අවසර හිමිව තිබේ.

Image copyright BBC World Service

අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් සහ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ලට අමතරව සුසිල් ප්‍රේම ජයන්ත, මහින්ද සමරසිංහ හා හරීන් ප්‍රනාන්දු යන කැබිනට් අමාත්‍යවරු ඉහත කී අනුකමිටුවේ සෙසු සාමාජිකයෝ වෙති.