ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා ප්‍රඥප්තිය සංශෝධනයට එකඟතත්වය

ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් ප්‍රඥප්තියේ මූලධර්ම වලට අනුව කටයුතු කිරීමටත්, ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් නීති රීති හා රෙගුලාසිවලට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා ප්‍රඥප්තිය, නීති රීති හා රෙගුලාසි සංශෝධනය කිරීමටත් ශ්‍රී ලංකාව එකඟ වෙයි.

ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් ප්‍රඥප්තියේ මූලධර්ම වලට අනුව කටයුතු නොකරන බවට ඔලිම්පික් කමිටුව කලින් චෝදනා එල්ල කොට තිබිණ.

ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර ඉකුත්දා ස්විට්සර්ලන්තයේ ලුසාන්හිදී ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් කමිටුවේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් පෙරෝ හමුවී ඒ පිළිබඳව සාකච්ජා කළ බව ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කරයි.

2015.12.31 දිනට පෙර ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා නීතිය සංශෝධනය කරමින් ඔලිම්පික් නීති රීති වලට ගැලපෙන අයුරින් ශ්‍රී ලංකාවේ නීති රීති සකස් කිරීමට ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා එකඟත්වය පල කොට ඇත.

2016 මාර්තු මස වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා නීති රීති සංශෝධනය කොට සියළුම ක්‍රීඩා සංගම්වල නිලවරණ පැවැත්වීම සහ ක්‍රීඩා පනත සංශෝධනය කිරීම ගැනද සාකච්ඡා කොට ඇති බවයි අමාත්‍යාංශය පැවසුවේ.

ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර අන්තර්ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ සභාපතිවරයා සමඟද සාකච්ඡාවක නිරත වූ බව අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩකයන්ට අවශ්‍ය තාක්ෂණික දැනුම ලබා දෙමින් ඔලිම්පික් තරඟාවලිය සඳහා සහභාගී වන ක්‍රීඩකයන් සහ නව ක්‍රීඩා ඉසව් දියුණු සඳහා සහයෝගය ලබා දීමට සභාපතිවරයා විසින් එකඟතාව පල කොට තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඔලිම්පික් කෞතුකාගාරය ඉදිකිරීම සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික සහයෝගය ලබාදීමටද සභාපතිවරයාගේ එකඟතත්වය පල වී ඇත.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර