කුමාර් ගුණරත්නම් පොලිස් රැඳවුම් භාරයට

Image caption ආගමන විගමන නීති උල්ලංඝනය කිරීමක් සම්බන්ධයෙන් ඔහු පොලිස් රැඳවුම් භාරයට ගැනේ ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ

පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ නයක කුමාර් ගුණරත්නම් පොලිසිය විසින් රැඳවුම් භාරයට ගෙන ලබා තිබේ.

කෑගල්ල ප්‍රදේශයේදී ඔහු රැඳවුම් භාරයට ගත් බවයි පොලිසිය පවසන්නේ.

ආගමන විගමන නීති උල්ලංඝනය කිරීමක් සම්බන්ධයෙන් ඔහු පොලිස් රැඳවුම් භාරයට ගැනේ ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ වීසා නීතිය උල්ලංඝනය කරමින් අනවසරයෙන් රට තුල රැඳී සිටියේ යයි කුමාර් ගුණරත්නම්ට චෝදනා කළ බලධාරීහු මෙයින් වසර කීපයකට පෙර ඔහු ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටුවහල් කළහ.

ඉන් අනතුරුව කුමාර් ගුණරත්නම් නැවතත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි අවස්ථාවේදී ඔහු වෙනුවෙන් දඩයක් ගෙවීමටද පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයට සිදු විය.