'ජාති සහ ආගම් අනුව පක්ෂ හැදීම සංහිඳියාවට බාධාවක්’

ජාතික සහ ආගමික පදනම අනුව දේශපාලන පක්ෂ ලියාපදිංචි කිරීම තහනම් කිරීමේ නියෝගයක් නිකුත් කරන මෙන් ඉල්ලා ගොනු කළ පෙත්සමක් සලකා බැලීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දු කරයි.

එවැනි තහනම් නියෝගයක් ඉල්ලා සිටිමින් අදාළ පෙත්සම ඉදිරිපත් කර තිබෙන්නේ ජනාධිපති නීතිවේදි ප්‍රසන්ත ලාල් ද අල්විස් විසිනි.

මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා සහ ජාතික සහ ආගමික පදනම අනුව ලියාපදිංචි කොට ඇති දේශපාලන පක්ෂ 21 ක් ඉහත කී පෙත්සම මගින් එහි වග උත්තර කරුවන් ලෙස නම් කරනු ලැබ ඇත.

පෙත්සම්කරු පවසන්නේ ආගම් සහ ජාතීන් පදනම් කර ගනිමින් දේශපාලන පක්ෂ ලියා පදිංචි කරනු ලැබීම ජාතීන් අතර සංහිඳියාවට බාධාවක් සිදු කරන බවයි.

අද (19)පෙත්සම කැඳවූ අවස්ථාවේ දී නීතිපතිවරයා මූලික විරෝධතාවක් මතු කරමින් කියා සිටියේ එම පෙත්සම විභාගයට නොගෙනම ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතු බවයි.

ඉහත කී පෙත්සමේ වග උත්තරකරුවකු ලෙස නම් කර ඇති දෙමළ ජාතික සන්ධානය වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිවේදි එම්.ඒ.සුමන්තිරන්ද පෙත්සම සම්බන්ධයෙන් මුලික විරෝධතාවක් මතු කළේය.

එම විරෝධතා සම්බන්ධයෙන් ලබන මාර්තු මස 15 වෙනි දින සලකා බලන බවයි ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අධිකරණය ප්‍රකාශ කළේ.