නව අය-වැය පාර්ලිමේන්තුවට

Image copyright b

මුදල් ඇමති රවී කරුණානායක 2016 වසර සඳහා ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවේ නව අය-වැය ලේඛනය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරමින් සිටියි.

ඇමතිවරයා සිය අය-වැය ලේඛනයේ පළමු අදියර වෙන් කළේ රට තුළ පවතින ආර්ථික තත්වය සහ කලින් බලයේ සිටි ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනයේ ආර්ථික පිළිවෙතේ අඩුපාඩු විශ්ලේෂණය සඳහායි.

අනතුරුව ආණ්ඩුව රටේ ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා ගනු ලබන ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග විස්තර කරනු ලැබීම ආරම්භ කෙරුණි.

වී පොල් තේ සහ රබර් වැනි වගාවන් සම්බන්ධයෙන් අනුගමනය කරන පිළිවෙත විස්තර කළ මුදල් ඇමතිවරයා, කිරි නිපැයුම මෙන්ම දේශීය පුවක් කර්මාන්තය නංවා ලීමට අනුගමනය කරන ක්‍රියාමාර්ගත් විස්තර කළේය.

ග්‍රෑම් 450 කිරි පැකට්ටුවක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 225 ක් දක්වා අඩු කරන බවයි මුදල් ඇමතිවරයා කියා සිටියේ.

වව්නියා ආර්ථික කලාපය

ග්‍රාමීය කෘෂි කර්මාන්තය නංවා ලීමට කුඩා වැව් හා අැළවල් ප්‍රතිසංස්කරණයට රුපියල් කෝටි දෙසීයක් වෙන් කරන බව සඳහන් කළ මුදල් ඇමතිවරයා ‘වව්නියාවේ නව ආර්ථික කලාපයක් 'ඇති කරන බවත් ප්‍රකාශයට පත් කළේය.

ආර්ථිකය සම්බන්ධයෙන් සිය යෝජනා වැඩිදුරටත් විග්‍රහ කරන මුදල් ඇමති රවී කරුණානායක ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය නංවා ලීම සඳහා නව යෝජනා ඉදිරිපත් කරන අතරවාරයේ ශ්‍රී ලංකාවේ මැණික් වෙන්දේසිය සඳහා පියවර ගනු ලබන බවත් කියා සිටියේය.

සංවර්ධන කටයුතු සඳහා සෑම ග‍්‍රාම සේවා වසමකටම රුපියල් කෝටි 150 ක් ලබා දීමට ද 2016 අයවැයෙන් යෝජනා කෙරෙයි.

ඉදි කිරීම් අංශය

ගොඩනැගිලි හා ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ පුහුණුවන්නන්ට මාසිකව රුපියල දස දහසක දීමනාවක් ලබා දීමත් නව අයවැය යෝජනාවලට ඇතුළත් වෙයි.

දොඹකර හා කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණ යන්ත්‍රවලට ආනයන බදු ඉවත් කරන බව ප්‍රකාශයට පත් කළ මුදල් ඇමතිවරයා වානේ ටයිල් හා සනීපාරක්ෂ ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍යවල ආනයන ආශ්‍රිත බදු පහත හෙළන බවත් කියා සිටියේය.