අගමැතිගේ ප්‍රකාශයෙන් පසු වර්ජන නවතී

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ අද (14) පාර්ලිමේන්තුවේ දී කළ විශේෂ ප්‍රකාශයෙන් පසු වෘත්තීය සමිති කිහිපයක්ම සිය වර්ජන සැලසුම අතහැර දැමීමට තීරණය කළ බව නිවේදනය කර තිබේ.

අඟහරුවාදා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ වැඩ වර්ජනය තාවකාලිකව නැවැත්වීමට තීරණය කළ බව රාජ්‍ය, අර්ධ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ වෘත්තීය සමිති එකමුතුව මීට ස්වල්ප වෙලාවකට පෙර මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවමින් ප්‍රකාශ කළේය.

හෙට පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබූ වැඩ වර්ජනයෙන් තම සංගමය ඉවත් වන බවට ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමය ද අගමැතිවරයාගේ ප්‍රකාශයෙන් පසු නිවේදනය කළ අතර දුම්රිය වෘත්තීය සමිතිද ප්‍රකාශ කලේ තමන් ද වර්ජනයෙන් ඉවත් වන බවයි.

බස් හිමියන්

ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමයේ ගැමුණු විජයරත්න පැවසුවේ අය වැයෙන් වැඩි කළ දුම් පරීක්ෂණ ගාස්තුව අඩු කිරීම ඇතුළු ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් ලැබුණු යහපත් ප්‍රතිචාරය මත වර්ජනය අතහැර දැමීමට තීරණය කළ බවයි.

ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානයේ සභාපති කේ.ඩී ලාල්කාන්ත ද හෙට පැවැත්වීමට සැලසුම් කළ වර්ජනයෙන් තාවකාලිකව ඉවත් වන බව ප්‍රකාශ කර තිබේ.

කෙසේ වෙතත් බැංකු වලට සම්බන්ධ වෘත්තීය සමිති පවසා තිබෙන්නේ තමන් සැලසුම් කල පරිදිම හෙට දිනයේ වර්ජනයේ යෙදෙන බවයි.