සෙක්ස් ඇන්ඩ් ලව් සංවිධායකයෝ 'නගර සභාව මුලා කළා'

විදේශීය ගායකයකු වන එන්රිකේ ඉග්ලේසියස් සහභාගි කර ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා ඉවෙන්ට්ස් ආයතනය විසින් පසුගියදා කොළඹ දී පවත්වන ලද සංගීත සංදර්ශනයේ සංවිධායකයන් කොළඹ මහ නගර සභාවේ දැඩි දෝෂ දර්ශනයට ලක්විය.

කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවක් ඇමතූ නගරාධිපති එජේඑම් මුසම්මිල්, එවැනි සංගීත සංදර්ශනයක් පැවැත්වීම සඳහා ලබා ගත යුතු පූර්ව අනුමැතිය ලබා ගැනීමට පවා සංවිධායකයන් පියවර ගෙන නොතිබුන බව පැවසීය.

විනෝද බද්ද

සංදර්ශනයේ සංවිධායකයන් මහ නගර සභාවට ගෙවිය යුතු විනෝද බද්ද මග හැර ඇති බවටද නගාරාධිපතිවරයා චෝදනා කරයි.

නගර සභාවට ගෙවිය යුතු විනෝද බද්දේ පටන් වංචා කළ අදාළ ආයතනය අධික මිලකට ප්‍රවේශ පත් මිල දී ගත් රසවතුන්ට නිසි අසුනක් සැපයීමට පවා අපොහොසත් වූ බවයි, නගරාධිපති AJM මුසම්මිල් වැඩි දුරටත් කියා සිටියේ.

තව දුරටත් අදහස් දක්වමින් නගරාධිපතිවරයා කියා සිටියේ නියමිත ප්‍රමාණයට වඩා ප්‍රවේශ පත්‍ර විකිණීම ඇතුළු අපචාර රැසක් ශ්‍රී ලංකා ඉවෙන්ට්ස් ආයතනයේ සංවිධායකයන් විසින් සිදු කර ඇති බවයි.

ප්‍රවේශ පත්‍ර වංචා

තමන් විසින් මුද්‍රණය කරනු ලබන්නේ ප්‍රවේශ පත්‍ර හත් දහසක් පමණක් යයි නගර සභාවට දැනුම් දෙමින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය අනුමැතිය ලබා ගත් සංදර්ශන සංවිධායකයන් ඊට වඩා අධික ප්‍රවේශ පත්‍ර සංඛ්‍යාවක් මුද්‍රණය කර ගනිමින් ඒවා වැඩි මිලට විකුණා ඇති බව සනාථ වී ඇති බවත් නගරාධිපති AJM මුසම්මිල් පවසයි.

නගරාධිපතිවරයා එල්ල කරන බරපතළ චෝදනා ගැන ඔවුන්ගේ ප්‍රතිචාරය දැන සඳහා ශ්‍රී ලංකා ඉවෙන්ට්ස් ආයතනය සම්බන්ධ කර ගැනීමට බීබීසී සිංහල අංශය විසින් ගන්නා ලද සියලු උත්සාහය අසාර්ථක විය.