ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කිතුනු සුරුවම වෙනුවෙන් බුදුනු හඬක්

ප්‍රසාද් පූර්නිමාල් ජයමාන්න

බීබීසී ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරු

වීරපඩියාන ග්‍රාමයේ රජයේ ඉඩමක වසර හතරක සිට තැන්පත් කර තිබුණ කතෝලික ආගමට අයත් ප්‍රතිමාවක් හලාවත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් පිරිසක් විසින් ඉවත් කර ගෙන යාමට උත්සාහ කළත් ප්‍රදේශවාසීන්ගේ විරෝධය හමුවේ ප්‍රතිමාව නැවත ගම්වැසියනට භාර දීමට නිලධාරීනට සිදු විණි.

ගම්වැසියන් විලත්තව රඹේපිටිය මාර්ගය අවහිර කරමින් ප්‍රතිමාව පටවා ගත් රථයට ඉදිරියට යාමට ඉඩ ලබා නොදීම හේතුවෙන් එම ප්‍රතිමාව නැවත ගම්වැසියන්ට භාර දෙනු ලැබුණි.

උසාවි නියෝගයක් අනුව ප්‍රතිමාව ඉවත් කර ගෙන යන බවයි හලාවත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් ප්‍රකාශ කළේ.

කිතුනු ආගමිකයන් පමණක් නොව බෞද්ධ ජනතාවත් සුරුවම රැක ගැනීම සඳහා වීදි බැස සිටියහ.