ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

වැසිකිළි වළක කිඹුලෙක්

ප්‍රසාද් පුර්ණමාල් ජයමාන්න

මාදම්පේ ගල්මුරුව ප්‍රදේශයේ ගෙවත්තක වැසිකිළි වළක් තුළ සිටි කිඹුලෙකු ගොඩ ගැනීමට පුත්තලම වනජීවී නිලධාරීහු සමත් වුහ.

දිගින් අඩි දහයක් පමණ වන මේ කිඹුලා වැටී සිටියේ නිවාස දෙකක් මධ්‍යයේ පිහිටි පාවිච්චි නොකරන වැසිකිලි වළක් තුළයි .

දින කිහිපයක් කිඹුලා මේ වැසිකිළි වළේ සිටින්නට ඇතැයි ප්‍රදේශවාසීහු අනුමාන කරති.

ප්‍රදේශවාසීන්ගේ ද සහාය ඇතිව ගොඩ ගත් කිඹුලා තබ්බෝව අභය භූමියට මුදා හැරීමට කටයුතු කැරිණි.