එමිල් කාන්තන් භාර වීමට සුදානම්

Image copyright AP

කොටි සංවිධානයේ මුදල් අංශයේ නායකයෙකු බව කියන ඇන්තනි එමිල් කාන්තන් භාර වීමට සුදානම් බව නීතිවේදීන් මාර්ගයෙන් අධිකරණයට දන්වා සිටියේය.

එම නිසා ඔහු අත් අඩංගුවට ගන්නැයි ජාත්‍යන්තර පොලිසිය හරහා නිකුත් කළ රතු නිවේදනය ඉවත් කිරීමට කොළඹ මහාධිකරණය නියම කළේය.

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ නීතිපතිවරයා ගොනු කල නඩුවකට එම විත්තිකරු දිගින් දිගටම පෙනී නොසිටීම නිසා ඔහු අත් අඩංගුවට ගන්නැයි දන්වා අධිකරණය මගින් ජාත්‍යන්තර පොලිසිය හරහා රතු නිවේදයක් නිකුත් කර තිබුණි.

රතු නිවේදනය

එහෙත් තමාට එරෙහිව ජාත්‍යන්තර පොලිසිය හරහා රතු නිවේදනයක් නිකුත් කර පවතින බැවින් තමන්ට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ භාරවීමට නොහැකි තත්වයක් උද්ගතව ඇති බවයි ඔහු නීතිවේදීන් මාර්ගයෙන් අධිකරණයට දන්වා ඇත්තේ.

ඒ නිසා භාර වීම සඳහා එම රතු නිවේදනය ඉවත් කිරීමේ නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙසයි ඔහු අධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටියේ.

එම ඉල්ලීම පිළිගත් අධිකරණය අදාළ රතු නිවේදනය ඉවත් කිරීමට නියම කළ අතර විත්තිකරුට අධිකරණයට භාර වන ලෙසද නියම කළේය.