රුපියල් විස්සට වී විකුණන තිරුක්කෝවිල් ගොවියෝ

මෙවර මහ කන්නයේ වී අස්වනු නෙලීම ආරමිභ වී ඇතත් රජය වී මිල දී ගැනීම ආරම්භ කර නොමැති නිසා තමන් දැඩි අපහසුතාවට පත්ව ඇති බව අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවීහු පවසති.

දැනට රජය වී මිලදී ගැනීම ආරම්භ කර නොමැති නිසා පෞද්ගලික අංශය මගින් රුපියල් විස්සට වී මිලදී ගන්නා බවයි තිරුක්කෝවිල් ප්‍රදේශයේ පදිංචි ටි.තුවාදරන් පවසන්නේ .

පසුගිය කන්නයේ වී රුපියල් හතළිස් පහක් පමණ වූ මිලකට ගත් නිසා පෞද්ගලික අංශය ද වැඩි මිලකට ගත් බව ඔහු පැවසීය.

‘හිඟන්නන් මෙන්’

රජය වී මිලදි ගැනිම ආරම්භ නොකළ නිසා ‘හිඟන්නන් මෙන්’ තමන්ට වී අලෙවි කිරීමට සිදුව ඇති බව තිරුක්කෝවිල් ‍ ගොවි සංවිධානයේ සභාපති ටි ඥාණසුරියම් කියා සිටියේය.

කෘමිනාශක, පොහොර සහ ශ්‍රමය යොදා කුඹුරු කර රුපියල් විස්සට වී විකිණීම තුළ ගොවියාට කිසිම සහනයක් නොමැති බවයි ඔහු පවසන්නේ.

මෙම මස 15 වෙනි දින අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ වී මිලදි ගැනීම ආරම්භ කරන බව වී අලෙවි මණ්ඩලයේ සභාපති පි.බි දිසානායක පවසයි.

රජය

තමන් රජයේ සේවකයින් නොවන අතර මුලු ජීවිතයම ගැට ගසා ගන්නේ වී වගාවෙන් බව තිරුක්කෝවිල් ගොවි සංවිධානයේ ලේකමි කේ ආනන්ද රාජා කියා සිටියේය.

රජය මේ පිළිබඳව දැඩි අවධානය යොමු කළ යුතු බවද ඔහු පවසයි.

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ වී මිලදී ගැනීම සදහා රජය කිසිම සුදානමක් නැති බවත් මේ වන විට අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය තුල ගබඩා තිහක පසුගිය කන්නයේ වී ගොඩ ගසා ඇති බවත් දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමලවිර දිසානායක චෝදනා කරයි.

මේ පිළිබඳව විමසීමට වි අලෙවි මණ්ඩලය භාර අමාත්‍ය පි. හැරිසන් ඇමතීමට ගත් උත්සහ අසාර්ථක විය.