නව ව්‍යවස්ථාව: 'ආණ්ඩු පොජ්ජේ පිළිගැනීම් පොජ්ජක් තිබෙන්න ඕනි'

Image caption දඹානේ ආදිවාසි නායක ඌරුවරිගේ වන්නියලැත්තෝ

ශ්‍රී ලංකාවේ යෝජිත නව ව්‍යවස්ථාව මගින් සමස්ත වැදි ප්‍රජාවගේ සාම්ප්‍රදායික අයිතිවාසිකම් තහවුරු කළ යුතු බව දඹානේ ආදිවාසි නායක ඌරුවරිගේ වන්නියලැත්තෝ පවසයි.

සිය පාරම්පරික අයිතිවාසිකම් සහතික කිරීම සඳහා අවශ්‍ය යෝජනා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධයෙන් මහජන අදහස් විමසනු ලබන කමිටුව වෙත පසුගියදා බදුල්ලේ රැස් වූ අවස්ථාවේ භාරදුන් බවත් ඌරුවරිගේ වන්නියලැත්තෝ සඳහන් කළේය.

රට පුරා දිස්ත්‍රික්ක හයක පිහිටි ගම්මාන 62 ක වෙසෙන වැදි ජනතාවට වර්තමානය වන විට දුෂ්කරතා රාශියකට මුහුණ පෑමට සිදු වී ඇති බව ඔහු කියා සිටියේ, බීබීසී සංදේශය සමඟ විශේෂ සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින්.

උදාහරණයක් වශයෙන් ආදිවාසී සම්ප්‍රදායන්ට අනුව ළඟ තබා ගන්නා කෙටේරිය සිය පාරම්පරික වාසස්ථානවලින් පිටතදී ආයුධයක් ලෙස සලකනු ලැබීම හේතුවෙන් දුෂ්කරතාවලට මුහුණ පෑමට සිදු වී ඇති බව ඔහු පැවසුවේය.

'පිළිගැනීම් පොජ්ජ'

''මොනම ජාති පොජ්ජකට හරි අනන්‍යතා පොජ්ජක් තිබෙනවා. ඒ ඇත්තන්ගේ සංස්කෘතියේ හැටියට පරම්පරා පොජ්ජේ හැටියට තියන ඒ දේවල් ඇන්න මන්ගච්චන්න අවසර පොජ්ජ තියෙන්න ඕනි. ඉතින් අවසර පොජ්ජ තිබෙන්න නම් ආණ්ඩු පොජ්ජේ පිළිගැනීම් පොජ්ජක් තිබෙන්න ඕනි.''

ඇතැම් පළාත්වල වෙසෙන ආදිවාසී ජනයාට වනාන්තරවලට ඇතුළු වීම පවා තහනම් කොට තිබෙන බවත් ඔහු පැවසීය.

Image copyright Getty
Image caption 'මොනම ජාති පොජ්ජකට හරි අනන්‍යතා පොජ්ජක් තිබෙනවා. ඒ ඇත්තන්ගේ සංස්කෘතියේ හැටියට පරම්පරා පොජ්ජේ හැටියට තියන ඒ දේවල් ඇන්න මන්ගච්චන්න අවසර පොජ්ජ තියෙන්න ඕනි. ඉතින් අවසර පොජ්ජ තිබෙන්න නම් ආණ්ඩු පොජ්ජේ පිළිගැනීම් පොජ්ජක් තිබෙන්න ඕනි'

සංවර්ධන කටයුතුවලදී සිය ප්‍රජාවගේ අදහස් විමසා බලා වනාන්තරවලට, සිය සම්ප්‍රදායන්ට සහ වාසස්ථාන අවට පරිසරයට හානි සිදු නොවන ලෙස කටයුතු කිරීමට අවශ්‍ය ක්‍රමවේදයක් සැකසිය යුතු බවත් ඔහු පේනවා දෙයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ වෙසෙන අනෙකුත් ජන ප්‍රජාවන්ට මෙන් තම ජනයාගේ අනන්‍යතාවය පිළිගනිමින් එහි අනාගත සුරක්ෂිතභාව තහවුරු කිරීම සඳහා ව්‍යවස්ථාවෙන් ඉඩ ලබා දිය යුතු බව වන්නියලැත්තෝ අවධාරණය කළේය.

''අනිත් ජාති පොජ්ජන්ට ඇමතිවරු ඉදිනවා. අමාත්‍යංශ පොජ්ජ තිබෙනවා. ඒ ඇත්තන්ට පිළිගැනීම් පොජ්ජක් තිබෙනවා. හැබැයි මේ රටේ මුල් මිනිජ් ගජ්ජන්ට ඒ වගේ පිළිගැනීම් පොජ්ජක් නැහැ. ඒ පරම්පරා පොජ්ජ ගැන ආණ්ඩුවේ පිළිගැනීම් පොජ්ජක් තිබෙන්න ඕනි.''

පරිසර අමාත්‍යංශය, සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය, ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත්‍යංශය යන ආයතනවලින් තම ජන ප්‍රජාවගේ සුබසාධනය සඳහා ලැබෙන පිටිවහල සහ ඉඩ පහසුකම් අවම මට්ටමක පවතින බවයි, ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසි නායකයා පවසන්නේ.

පසුගිය ආණ්ඩු සමයේ සිය ප්‍රජාවට පහසුකම් සැලසීම සඳහා වෙන් කරනු ලැබූ රුපියල් මිලියන පන්සීයක විමධ්‍යගත මුදලක් කුමන අමාත්‍යංශයක් හරහා ලබා දෙන්නේද යන්න සම්බන්ධයෙන් අර්බුදයක් පැන නැගුණු බව සිහිපත් කළ ඔහු, අනාගතයේ එවැනි මතු නොවනු පිණිස ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය පෙන්වා දුන් බවත් සඳහන් කළේය.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර