ශ්‍රී ලංකාවට සුනාමි 'අනතුරක් නැහැ'

ඉන්දුනීසියාවේ බටහිර මුහුදු කලාපයේ ඇති වූ භූමිකම්පාවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට බලපෑමක් නොමැති බව ජාතික ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

එම ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි කියා සිටියේ භූමිකම්පාවෙන් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට සුනාමි අනතුරක් නොමැති බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව තහවුරු කොට ඇති බවයි.

ඉන්දුනීසියානු මුහුදු කලාපයේ ඇතිවූ භූමිකම්පාව රික්ටර් මාපකයේ 7.8 ලෙස සඳහන් වී ඇති බවයි ඇමරිකානු භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය නිවේදනය කළේ.

බටහිර සහ උතුරු සුමාත්‍රා කලාපයේ සුනාමි අවදානම් තත්වයක් ප්‍රකාශ කිරීමට ඉන්දුනීසියානු බලධාරීන් කටයුතු කොට තිබූ නමුත් අනතුරුව එවැනි අනතුරක් නොමැති බව ප්‍රකාශයට පත් කොට ඇත.