'ආදරයේ නිදහස වෙනුවෙන්' නිදහස් චතුරශ්‍රයට

Image copyright FACEBOOK

නිදහස් චතුරශ්‍රයට පැමිණ සිටි පෙම්වතුන් යුවළක් එම පරිශ්‍රයෙන් ඉවත් කිරීමට ආරක්ෂක අංශ විසින් පියවර ගනු ලැබීමට විරෝධය පළ කොට නිදහස් චතුරශ්‍රයේ නිහඬ ජන හමුවක් සංවිධානය කොට ඇත.

ඉහත කී පෙම්වතුන් යුවළ වෙත පැමිණි ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඔවුන්ට නිදහස් චතුරශ්‍රයෙන් ඉවත් කිරීමට උත්සාහ කරන ආකාරය දැක්වෙන වීඩියෝ දර්ශන සමාජ ජාල තුළ විශාල වශයෙන් පළ වෙමින් පවතියි.

'නිදහස් චතුරශ්‍ර පරිශ්‍රයෙන් ඉවත් වන මෙන් තමාට බල කර සිටින්නේ කුමන පදනමක සිට දැයි?' අදාළ පෙම්වතුන් යුවළ ආරක්ෂක නිලධාරීන්ගෙන් විමසන ආකාරය වීඩියෝ දර්ශනයේ ඇතුළත්.

තමාට එසේ කිරීමට සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අණ ලැබී ඇති බවයි එහිදී ආරක්ෂක නිලධාරීන් කියා සිටින්නේ.

සමාජ ජාල ක්‍රියාධරයන්ගේ මූලිකත්වයෙන් 'ආදරයේ නිදහස වෙනුවෙන්' මැයෙන් ඉරිදා හවස ජන හමුවක් සංවිධානය කෙරෙන්නේ ඉහත කී සිදුවීම ඇතුළත් වීඩියෝ දර්ශනය සමාජ ජාල තුළ පළ වීමත් සමගයි.