වීරවංශට ගම්මන්පිලට සන්ධානය විවෘතයි - අමරවීර

Image copyright Mahinda Amaraweera

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට අලුතින් එකතු වීමට අදහස් කරන දේශපාලන පක්ෂ හෝ කණ්ඩායම් වේනම් ඒවා සන්ධානයේ ප්‍රතිපත්ති පිළිගත යුතුව ඇති සන්ධානයේ නව මහලේකම් ධීවර ඇමති මහින්ද අමරවීර පවසයි.

නව මහලේකම්වරයා එම ප්‍රකාශය කළේ එම පදවියට පත් වීමෙන් අනතුරුව පැවැත්වුන පළමු මාධ්‍ය හමුවට එක් වෙමින්.

‘විමල් වීරවංශ මහත්මයා වෙන්න පුළුවන්, ගම්මන්පිල මහත්මයා වෙන්න පුලුවන්. හැබැයි,අපේ ප්‍රතිපත්ති පිලි ගෙන සන්ධානේ වැඩ පිළිවෙලට එනවා නම් අපට සාකච්ඡා කර ගන්න පුළුවන්. ඒක තීන්දු කරන්නේ මම නොවෙයි. අවසාන වශයෙන් එම තීන්දුව ගන්නේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ විධායක සභාවයි’ මහලේකම් මහින්ද අමරවීර ඇමතිවරයා කියා සිටියේය.

අලුත් පක්ෂය

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ එකමුතු භාවයේ වැදගත් කම අවධාරණය කළ නව මහලේකම් ධීවර ඇමති මහින්ද අමරවීර ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ කණ්ඩායමක් පසුගියදා අලුත් දේශ පාලන පක්ෂයක් ආරම්භ කිරීමට යාම ගැන අදහස් පළ කරමින් සඳහන් කළේ ‘එම කණ්ඩායම දැන් තමන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට සූදානමින්’ සිටින බවයි.

‘එම කණ්ඩායම් සමඟ මම පසුගියදා කතා කළා. ඒ අය දැන් කැමතියි අපත් එක්ක කතා කරන්න.සාකච්ඡා කරන්න කැමතියි. පක්ෂයක් හැදුවොත් ඒකෙ වාසිය යන්නේ කාටද කියල කවුරුත් දන්නවා’ මහින්ද අමරවීර ඇමතිවරයා පවසයි.

වෙනත් පක්ෂයක් හැදීම ගැන යොමු වූ කොටස් සමඟ කතා කිරීමට තමා සූදානම් බවත් ඔහු කියා සිටියි.

සන්ධානයේ සිටින දේශපාලන පක්ෂ මෙන්ම එහි නොමැති දේශපාලන කණ්ඩායම් ද ඊට එකතු කර ගනිමින් මී ළඟ මහමැතිවරණයට තරඟ කිරීම සිය අභිප්‍රාය වන බවත් නව මහලේකම්වරයා පවසයි.