සාම්පූර් අයිතිකරුවන් අතට

Image caption සාම්පූර් අවතැන් ජනයා

ඉඩම් අහිමිව ඉතා දුෂ්කර ජීවිත ගත කළ තමන්ට යළිත් පැරණි ගමට ලඟා වීමට අවස්ථාව උදා වීම සම්බන්ධයෙන් බලවත් සතුටට පත් වෙන බව සාම්පූර් නව ඉඩම් ලාභියෝ පවසති.

යුද සමයේ නාවික හමුදා කඳවුරු සඳහා ලබා ගත් සාම්පූර් ප්‍රදේශයේ අක්කර දෙසීයක පමණ භූමි භාගයක් අද (25) නැවතත් එහි අයිතිකරුවන්ට ලබා දුන් අවස්ථාවේ අදහස් පළ කරමිනි ගම්වැසියන් එම ප්‍රකාශය කළේ.

ඉඩම් ආපසු පැවරීමත් සමඟ එහි කලින් පදිංචි වී සිටි පවුල් 550 කට යළි තම ගම් බිම් වල අයිතිය හිමි විය.

Image copyright bb
Image caption සාම්පූර් අවතැන් ජනයා

විපක්ෂ නායක ආර් සම්බන්ධන් සහ පුනරුත්ථාපන සහ යළි පදිංචි කිරීම් භාර ඇමති ඩී .එම්.ස්වාමිනාදන් එම උත්සවයට සහභාගී වූ අතර LTTE ග්‍රහණයේ සහ යුද හමුදා පාලනය යටතේ පැවති සිය ඉඩම් අහිමි වී වසර දහයක් ගත වී ඇති බව පවසන සාම්පූර් වාසීන් එම දීර්ඝ කාලය තුළ තමන් කඳවුරුවල දුක් විඳිමින් ඉතා දුෂ්කර ජීවිත ගත කළ බවයි කියා සිටියේ.

අපේ ගම අපට

එබැවින් ‘අපේ ගම්මානය අපට ලැබීම සතුටක්’ බව ඔවුහු පවසති.

එහෙත් සිය ඉඩම් හඳුනා ගැනීමට බැරි තරම් වෙනස් වී ඇති බවයි සාම්පූර් වැසියකු වන රත්නම් රවීන්ද්‍රන් පවසන්නේ.

පාසල සහ ආණ්ඩුවේ ගොඩනැගිලි ආරක්ෂා වී ඇතත් සිය ඉඩම් වල ජල ළිං පොදු ගොඩනැගිලි සහ කෝවිල විනාශ වී ඇති බව රත්නම් රවීන්ද්‍රන් පවසයි.

Image caption අවතැන් ජනයා තෛපොංගල් සමරමින්

පුනරුත්ථාපන සහ යළි පදිංචි කිරීම් භාර ඇමති ඩී .එම්.ස්වාමිනාදන් අදහස් දක්වමින් සඳහන් කළේ ‘නැවත පදිංචි කරන ජනතාවට සපයන පහසුකම් ඇතැම් පුද්ගලයන් විසින් විවේචනය කරන’බවයි.

තාප බලාගාරය

ජනතාවගේ පහසුකම් නංවා ලීම ආණ්ඩුවේ අරමුණ බවයි පුනරුත්ථාපන සහ යළි පදිංචි කිරීම් භාර ඇමති ඩී .එම්.ස්වාමිනාදන් පවසන්නේ.

විපක්ෂ නායක ආර් සම්බන්ධන් අදහස් දක්වමින් සාම්පූර් තාප විදුලි බලාගාරය පිළිබඳව අවසන් තීරණය ගැනීමට පෙර මහජන අදහස් විමසන බවයි කියා සිටියේ.