ඉල්ලීම් නොලැබුනොත් 'අඩි 2000ක් පහළට යනවා'

කුරුණෑගල දොඩම්ගස්ලන්ද මිනිරන් පතලයේ සේවකයෝ අඩි 1132ක් ගැඹුරෙහි පිහිටි දෝනාවක රැඳී සිටිමින් උපවාසයක් ආරම්භ කර ඇත.

එළඹෙන සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් තමන්ට හිමි විය යුතු අවුරුදු ප්‍රසාද දීමනා වහා ලබා දෙන ලෙස දොඩම්ගස්ලන්ද, කහටගහ ග්‍රැනයිට් ලංකා ආයතනයේ පතල් සේවකයෝ ඉල්ලා සිටිති.

අසූ හතක වූ සමස්ත සේවක පිරිස අඟහරුවාදා රාත්‍රියේ සිට මිනිරන් කැණීම ඇතුළු සියලු වැඩ වර්ජනය කොට තිබේ.

වැඩවර්ජනය සහ උපවාසය ආරම්භ කිරීමත් සමග කහටගහ ග්‍රැනයිට් සමාගමේ සභාපති අබිදුල් මජිඩ් ප්‍රසාද දීමනා ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් නිශ්චිතව දැනුම් දෙන බවට පොරොන්දු වුවත් ඔහු එම පොරොන්දුව පැහැර හැරිය බැවින් මෙසේ අඛණ්ඩ උපවාසයේ යෙදෙන බව සේවකයෝ පවසති.

තම ඉල්ලීම ඉටු කිරීමට සභාපතිවරයා ඇතුළු පාලන අධිකාරිය පියවර නොගන්නේ නම් තවත් අඩි 2000 ක මට්ටමට ගොස් මාරාන්තික උපවාසයක නිරත වන බවයි සේවකයෝ කියා සිටින්නේ.

'අපි ඉල්ලන්නේ පාලකයින්ට දෙන්න ඉටු කරන්න බැරි ඉල්ලීමක් නොවෙයි. පසුගිය රජය කාලයේ මේ ආයතනය මහා පරිමාණයෙන් දේශපාලනීකරණය වෙලා තිබුණා. අපි ඉල්ලන්නේ මේ අලුත් අවුරුද්දට වෙන ආයතනවල දෙනවා වගේ අවුරුදු දීමනා අපිටත් දෙන්න කියලයි.' සේවක ඒඒ කරුණාරත්න කියා සිටියේය.