තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත: 'ජනමත විචාරණයක් එපා'

Image caption 'වත්මන් පනතට අප සහාය පල කලත් සීමාබාධක නොමැති පනතක් දිනා ගැනීමේ අපේ සටන අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරනවා'

ආණ්ඩුව විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත ජනමත විචාරණයකින් තොරව සම්මත කළ හැකි බවට තීන්දුවක් ලබා දෙන මෙන් ඉල්ලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පෙත්සම් හතරක් ඉදිරිපත් වී තිබේ.

අදාළ පනත් කෙටුම්පතේ ඇතැම් වගන්ති ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැණි බැවින් පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකක බහුතර ඡන්දයකින් සහ ජනමත විචාරණයකින් අදාළ පනතට අනුමැතිය ලැබිය යුතු බව තීන්දු කරන මෙන් ඉල්ලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පසුගියදා පෙත්සම් දෙකක් ඉදිරිපත් විය.

එම ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කොට අදාළ පනත් කෙටුම්පත ජනමත විචාරණයකින් තොරව පාර්ලිමේන්තුවේ සාමාන්‍ය බහුතර ඡන්දයෙන් සම්මත කළ හැකි බවට තීන්දු කරන මෙන් ඉල්ලා අතුරු පෙත්සම් ඉදිරිපත් කළ බවයි පුරවැසි බලය සංවිධානයේ ජෝසප් ස්ටාලින් ප්‍රකාශ කළේ.

'තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ පනත සීමාවලින් තොරව සම්මත විය යුතුයි යන්න අපේ අපේක්ෂාව. ජාතියක ආරක්ෂාව හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳ කටයුතු කියා ඊට සීමාපනවන්න බැහැ. වත්මන් පනතට අප සහාය පල කලත් සීමාබාධක නොමැති පනතක් දිනා ගැනීමේ අපේ සටන අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරනවා.' ජෝසප් ස්ටාලින් කියා සිටියේය.

මේ අතර තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ පනතට අදාළවඉදිරිපත් කරනු ලැබූ පෙත්සම් අඟහරුවාදා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ විභාග කිරීම ආරම්භ වූ අතර වැඩිදුර විභාගය බදාදා දක්වා කල් තැබිණි.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර