උතුරු ඇමරිකාව

 1. A seamstress using a Singer sewing machine in 1907

  අද බොහෝ නිවෙස්වල දැකිය හැකි 'සිංගර්' මහන මැෂිමේ ඉතිහාස කතාව සහ එය නිර්මාණය කළ ඇමෙරිකානු ජාතික අයිසැක් මෙරිට් සිංගර්ගේ අපූරු ජීවිත කතාව රසවත් තොරතුරුවලින් පිරී ඇත.

  තවත් විස්තර
  next
 2. Prince Harry, Duke of Sussex and Meghan, Duchess of Sussex depart Canada House on January 07, 2020 in London, England

  "මාස ගණනක් සිතා බැලීමෙන් සහ අභ්‍යන්තර සාකච්ඡාවලින් පසු රාජකාරිවලින් ඉවත් වීමට තීරණය කළා" යැයි හැරී කුමරු සහ මේගන් නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වේ.

  තවත් විස්තර
  next
 3. AFP

  තුවක්කුකරුගේ අරමුණ වූයේ කුමක් ද යන්න අපැහැදිලි බවත් ඔහු සුදු ජාතිකයෙක් බවත් ටෙක්සාස් පොලීසිය පවසයි

  තවත් විස්තර
  next