ව්‍යවසායකත්වය

 1. රංග සිරිලාල්

  බීබීසී සිංහල

  වරාය නගරය

  කොළඹ වරාය නගරය චීන කොලනියක්ද? එය වෙනමම පරිපාලන ඒකකයක්ද? එය පාලනය කරන්නේ කවුද? එය ශ්‍රී ලංකාවේ නීතියට යටත් නොවේද? එමගින් ශ්‍රී ලංකාවට බදු අදායමක් නොලැබේද? මේ ශ්‍රී ලංකා සමාජය තුළ මේ දිනවල අවධානයට ලක්වන ප්‍රශ්න කිහිපයකි.

  තවත් විස්තර
  next
 2. ෂර්ලි උපුල් කුමාර

  BBC සිංහල

  අචලා සමරදිවාකර

  "මේක සමාජ ව්‍යාපාරයක්. ඒ නිසා කවුරුවත් පුද්ගලික අයිතිකරුවෝ නෑ. අද මගෙත් එක්ක 1500කට වැඩි ගොවීන්, නිෂ්පාදකයන් සහ ව්‍යවසායකයන් ඉන්නවා.''

  තවත් විස්තර
  next
 3. ආර් ඩී චන්ද්‍රිකා

  ''හැමෝම සත්තු ටික විකුණුවා. ඇතැම් සත්තු අඩු වසසින් මැරුණා. බහුතරයක් කර්මාන්තය අතහැරිය. මේ සත්තු මරන්නේ නැතුව ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් මම හෙට ඒ පුද්ගලයට මේ සතුන් ටික දීලා කර්මාන්තය අත හරිනවා.''

  තවත් විස්තර
  next
 4. Eugene Cheow during a diving trip to Mexico's Cozumel island, 2019

  සිංගප්පූරුවේ ඉතා දුෂ්කර කඩයිම් විභාගයක් ඉහළින් සමත් වූ යූජීන් චෙව්ට ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම සඳහා විශාල මුදලක් අවශ්‍ය වූයේ නැත. සිය පාඩම් සටහන් අන්තර්ජාලයේ අලෙවි කිරීම ඥානාන්විත මෙන්ම ලාභදායි අදහසක් බව තහවුරු විය.

  තවත් විස්තර
  next