විරැකියාව

 1. සරෝජ් පතිරණ

  BBC සිංහල

  ඇඟලුම් කම්හලක සේවිකාවෝ

  "බෝඩින් හත අටක මිනිස්සු උදේ නවයේ ඉඳල බස් වල නැගල, හවස හතර, පහ වෙනකල් බස් එකේ ඉන්නවා, අනිත් අය එකතු කරන කල්. එයාලට කිසි දෙයක් හරියට කියන්නෙත් නෑ."

  තවත් විස්තර
  next
 2. පෞද්ගලික අංශයේ 'සේවක කප්පාදුවක්' ගැන අනතුරු ඇගවීම්

  "සියලු පාර්ශව නියෝජනය කරන ජාතික කම්කරු උපදේශන සභාවක් කැඳවා හාම්පුතුන්ගේ ප්‍රශ්න වගේ ම සේවකයින්ගේ ප්‍රශ්නත් කතා කරල එකගතාවකට එන්න පුළුවන්."

  තවත් විස්තර
  next
 3. Reuters

  කොන්සර්වේටිව් පක්ෂයේ නායකත්වයට අද (ජූලි 23) පත්වූ බොරිස් ජොන්සන් බ්‍රිතාන්‍යයේ අගමැති ධුරයට ද පත්වේ.

  තවත් විස්තර
  next